- Vi har høyt sikkerhetsoppmerksomhet rundt våre installasjoner, De er mange og vi har høyt vakthold og overvåker både luft og vann, sier Støre til NRK.

– Jeg har tatt kontakt med Nato og har orientert om situasjonen, sier Støre til NTB.

I likhet med Danmark og Sverige har Støre vært i kontakt med både Nato og EU om situasjonen, men det har så langt ikke vært aktuelt å spørre om hjelp.

– Nei, vi har ikke sett behov for det. Vi har ikke informasjon om noen spesifikk trussel mot Norge, la oss understreke det, sier Støre.

Les også: Droner ved oljeplattformer: Flere skal ha flydd mindre enn 500 meter fra plattformene

Statsminister Jonas Gahr Støre sier det ikke er fremsatt konkrete trusler mot olje- og gassanlegg på norsk sokkel, men at Nato følger situasjonen.

– De selskapene som driver dette, har ansvaret for sikkerheten i samarbeid med nasjonale myndigheter. Nå har vi forsterket dette samarbeidet gjennom politiet, som også kan hente hjelp fra Forsvaret, med vakthold, å følge med på havet og i lufta, sier statsministeren.

Han sier også at lekkasjene på Nord Stream har «alle tegn på å være en villet handling».

- Så får vi undersøke mer hvor det kommer fra, sier Støre.

Det er Danmark som nå undersøker lekkasjene, siden de har skjedd på dansk territorium. Danmarks statsminister Mette Fredriksen sier at hendelsen er en villet handling, men at man så langt ikke vet hvem som står bak.

Danmarks utenriksminister sier at de har informert Russland om hva de har funnet, men at de ikke ønsker å snakke med russerne, men heller komme til bunns i hendelsen med allierte.

Etter et møte med NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel, der temaet var bruddene i gassledningene, sier Danmarks forsvarsminister, Morten Bødskov til dansk TV 2:

– Der er grunn til å være bekymret over sikkerhetssituasjonen i Østersjøregionen. Russland har tross krigsinnsatsen i Ukraina en betydelig militær tilstedeværelse i Østersjøregionen, og vi forventer at de vil fortsette deres sabelrasling. Forsvaret følger de russiske aktiviteter nøye.