Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tyr til gamle diplomatiske kunster når han besvarer et skriftlig spørsmålet fra Stortinget om hvorvidt han er sitert korrekt i Thorbjørn Jaglands nye bok.

Støre skal ifølge sin tidligere partikollega ha utøvd press på Nobelkomiteen i forkant av tildelingen av Nobels fredspris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010.

Stridens kjerne er et sitat som Jagland tillegger Støre: «Dere har vel ikke tenkt å ødelegge vårt forhold til dette store landet?»

Utdelingen av fredsprisen til Liu Xiaobo endte som kjent med at Kina plasserte Norge i fryseboksen i seks år.

Støre har allerede avvist overfor Stortinget at han har lagt press på Nobelkomiteen i noen sammenheng, slik som Jagland hevder i sin nye bok «År i fred og ufred».

Støre har imidlertid ikke villet kommentere på «hvordan Jagland skriver» - altså hvorvidt han selv er feilsitert eller ikke.

Les også: Høyre-topp krever at Støre svarer på sitatsjekk om Kina-dramaet

- Går ikke god for hva som skal ha blitt sagt

Stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide (H), som leder Utenriks- og forsvarskomiteen, stilte statsminister Støre et skriftlig spørsmål forrige uke om han er korrekt gjengitt i boken.

Nå har statsministeren omsider avgitt sitt svar.

«Jeg går ikke god for fremstillingen i Thorbjørn Jaglands bok av hva som skal ha blitt sagt i samtaler for mange år siden,» svarer Støre.

- Dette er en diplomatisk måte å si det på fra en tidligere utenriksminister, sier professor emeritus i statsvitenskap, Bernt Aardal, til Nettavisen.

- Jeg skrev ned sitatet med en gang

Jagland skriver imidlertid i en e-post til Nettavisen onsdag kveld (etter at første versjon av saken ble publisert) at han er helt sikker på at sitatet som tillegges Støre i boken, er helt korrekt gjengitt.

- Jeg er sikker på at sitatet er riktig fordi jeg fant det så oppsiktsvekkende at jeg skrev det ned med en gang og orienterte Nobelkomiteen, sier Jagland til Nettavisen.

- Hva som ble sagt i FN ble overhørt av andre rundt oss og var trolig grunnen til at det nådde pressen. Å trekke inn, som jeg ser at en forsker gjør i Nettavisen, at min framstilling er farget av min holdning til Støre, er uverdig for forskningen som bør se på fakta. Jeg noterte ned fakta, sier Jagland.

Jagland viser til Aardals kommentar:

- Ut fra det jeg har sett om denne ordvekslingen, skal det vel godt gjøres at slike ting blir gjengitt ordrett så lang tid etterpå. Det er det ene. Det andre er hva som er lagt av mening i disse uttalelsene. Uansett hva som er blitt sagt, blir det nesten påstand mot påstand når det gjelder tolkninger av dette. Jeg tror ikke man noen gang kommer til bunns i dette, gitt at det ikke er flere kilder enn Jagland selv som påstår dette, sier Aardal.

- Det som også ligger i bakkant her, er at Jaglands holdninger til Støre ikke bare er positive, for å være enda mer diplomatisk. Det er også noe som kommer med når det gjelder tolkning, sier han.

Les også: Her kaller Støre Erna for statsminister

Stiller oppfølgingsspørsmål

Eriksen Søreide har onsdag stilt statsministeren følgende skriftlig oppfølgingsspørsmål:

«Hva gjør statsministeren for å endre Thorbjørn Jaglands bok «År i fred og ufred», hvis den gjengir statsministeren feil?»

Nettavisen har onsdag formiddag spurt Statsministerens kontor (SMK) om de kan oppklare om hvorvidt statsministeren avviser blankt at han skal ha sagt dette til Jagland i 2010, eller om han kan ha sagt noe lignende. SMK har i skrivende stund ikke besvart henvendelsen.

Jagland: - Jeg reagerte sterkt inni meg

Jagland refererer i boken sin til en kort ordveksling mellom daværende utenriksminister Støre og daværende nobelkomitéleder Jagland under en mottagelse i Oslo rådhus for elleve år siden.

Jagland skriver følgende: «Det toppet seg da utenriksminister Jonas Gahr Støre under en mottakelse i Oslo rådhus la armen rundt meg og sa: ‘Dere har vel ikke tenkt å ødelegge vårt forhold til dette store landet?’ Jeg sa ingenting, men reagerte sterkt inni meg».

«Jeg deltok som vanlig på høynivåuken i FNs hovedforsamling. En av dagene jeg var på vei inn i bygningen møtte jeg Støre i parken utenfor. Han kom rett fra et møte med Kinas utenriksminister. Han benyttet sjansen til å fortelle at utenriksministeren hadde sagt at forhandlingene mellom Norge og Kina om en frihandelsavtale ville stoppe opp hvis fredsprisen gikk til en kinesisk dissident, og menneskerettighetsdialogen som Norge hadde med Kina, ville opphøre,» skriver Jagland i boken.

Les også: Kolberg i sin nye bok: Ble vraket uten forvarsel

- Hvis Jagland oppfattet dette som et press, så gjorde han jo det. Men om det var utilbørlig fra Støres side, er avhengig av hva han selv la i det. Det er ingen andre enn Støre selv som har eierskap til hva han mente med dette. Svaret til Støre, at han ikke går god for fremstillingen i boken, leser jeg som at han ikke går god for noen av de tingene i boken, verken ordene som angivelig ble sagt eller hvordan situasjonen er blitt tolket, sier Aardal.

Nobelkomiteens uavhengighet

Relasjonene mellom Kina og Norge ble først normalisert på tampen av 2016, da norske myndigheter signerte en felleserklæring med løfte om ikke å kritisere Kinas kjerneinteresser.

Les også: Norges tidligere forsvarssjef om Taiwan-krisen: - Jeg tror USA vil stå ved løftet sitt

Kina har hele tiden påstått at Den norske nobelkomité ikke er politisk uavhengig. Nobelkomiteens medlemmer utnevnes av Stortinget, men komiteen har utvist stor innsats og vilje til å vise absolutt uavhengighet fra norske myndigheter.

Jagland har tidligere besittet tunge politiske verv som statsminister, utenriksminister og stortingspresident. Han var generalsekretær i Europarådet da han ledet Nobelkomiteen under utdelingen av fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010.