– Regjeringen vil bekjempe sosial dumping og gjennomføre en storrengjøring i norsk arbeidsliv for å sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår, fastslo Støre i den høytidelige talen til Stortinget.

Ifølge ham blir trygt arbeid til alle og gode tjenester nær folk den aller viktigste oppgaven for den nye Ap-Sp-regjeringen.

– For regjeringen er trygt arbeid til alle jobb nummer én, sa han.

Løfter fra Hurdal

Støre trakk blant annet fram Hurdalsplattformens løfter om en dobling av fagforeningsfradraget og et heltidsløft.

– Fortrinnsretten til økt stilling og retten til heltid skal styrkes i lovverket. Regjeringen vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, begrense innleie, bekjempe arbeidslivskriminalitet og stoppe frislippet i taxinæringen, sa statsministeren.

– Arbeidslivspolitikken skal bygge på respekt for vanlige folks ærlige arbeid og sikre god lønn, hel og fast stilling og en trygg pensjon for alle, sa han.

Industripolitikk

Støre gikk så videre til å snakke om den nye regjeringens industripolitikk.

I Hurdalsplattformen går Ap og Sp inn for å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030.

Den nye regjeringen lover samtidig å si nei til nye kraftkabler til utlandet de neste fire årene.

Les også: Støre dro inn seks millioner - betalte to prosent i skatt

– For å lykkes må vi sikre at norske naturressurser, herunder rimelig fornybar kraft, forblir et konkurransefortrinn for norsk industri, sa Støre.

Han varslet samtidig en grønn industrioffensiv der staten skal bidra til å få ny industri på beina.

Det politiske klimaet i Norge er som regel varmt som man kan se her:

Distriktspolitikk

I distriktspolitikken varslet Støre at regjeringen vil legge fram en sak til Stortinget om å splitte Troms og Finnmark igjen.

Det samme skal skje med storfylket Viken hvis det kommer en søknad fra fylkestinget der om dette. I så fall vil Akershus, Buskerud og Østfold bli gjenopprettet.

Støre varslet også «bygdevekstavtaler» på utvalgte steder og en ny vektlegging av de mellomstore byene.

Samtidig ble regjeringens ferjeløfte gjentatt:

– Prisene på riksvei- og fylkesveiferjer skal halveres i løpet av fireårsperioden, sa Støre.

Han lover også gratis ferje for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet. I tillegg skal alle ferjesamband med under 100.000 passasjerer årlig bli gratis.

(©NTB)