1. september trer regjeringens nye helsereform i kraft. Den skal la brukeren velge sin egen leverandør av hjemmesykepleie og andre servicetjenester.

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, advarer mot reformen, og sier han vil endre den hvis han får regjeringsmakt etter valget 13. september.

Støre, som er gjesteredaktør hos Nettavisen onsdag, mener vi må lære av Sveriges feilslåtte privatisering av eldreomsorgen.

– Etter 10 år med dette lovverket i Sverige har man enda ikke klart å dokumentere at dette gir bedre kvalitet på tjenestene, sier han.

Tvert imot mener han det har ført til flere dødsfall under pandemien i Sverige.

Private sykehjem fikk kritikk

I sluttrapporten til den svenske koronakommisjonen kommer det fram at private sykehjem kan ha vært mer utsatt for smitte, fordi de har flere deltids- og timeslønnede ansatte, som jobber i flere sykehjem.

Derfor kan derfor ha vært lettere for smitte å spre seg mellom sykehjem.

Rettelse: Nettavisen skrev først at dødeligheten var høyere i private enn i kommunale sykehjem i Sverige. Men dette er ikke mulig å si med sikkerhet. Nøyaktig hva som var forskjellen i dødelighet mellom disse er ikke fastslått.

Rapporten viser til internasjonale studier på driftsform. Flere av disse - men ikke alle - har funnet høyre dødelighet i private sykehjem.

I tillegg kom kohortskandelen med selskapet Attendo, som var med å svekke tillitten til private aktører i Sverige. Gjennom varslersaker i media ble det avslørt at Attendo gav blanke i å sette koronasmittede i kohorter for å skjerme andre innlagte, slik myndighetene oppfordret.

Overfor egne ansatte brukte selskapet personalmangel som unnskyldning. De benektet alle beskyldninger i mai 2020, men ba så om unnskyldning tidligere i år.

I en e-post til Nettavisen viser Attendo til en rapport fra Sirona, bestilt av Attendo, som viser lavere dødelighet på Attendos sykehjem enn andre sykehjem i samme kommuner.

Advarer mot svenske tilstander

Ap-leder Støre er ikke noe stor fan av uttrykket «svenske tilstander», men mener det passer i dette tilfellet.

– Jeg mener det generelt er mye å lære Sverige. Begrepet «svenske tilstander» har fått ufortjent negativ omtale, på grunn av Frps bruk av uttrykket, til tross for at det er veldig mye fint med Sverige.

– Her er et tilfelle hvor svenske tilstander er noe vi må unngå. Også svenske fagfolk sier at det å privatisere enkeltdeler av sykehusdriften og sykehjemmene er feil vei å gå, sier han til Nettavisen.

Han trekker fram at dette ikke handler om enkelttilfeller, men at koronakommisjonen Sverige slår fast at forholdene i private sykehjem ikke var godt nok egnet til å hindre smittespredning.

– Den viktigste erfaringen (fra Sverige, red.anm.) er et fall i kvalitet som gjør at de eldre har fått mindre trygghet og dårligere bemanning. Koronaepidemien viste hvor alvorlig bemanningssvikt er, fordi smittevernet ble mer tilfeldig, samt at viruset kom inn i sykehjemmene fordi ansatte hadde deltidsjobber og jobbet flere steder.

– Den svenske kommisjonen peker på kompetansemangel og for svak bemanningen ved private sykehjem.

– Ikke gjør som oss

Nettavisen har snakket med Tobias Baudin, som er leder i det svenske LO-forbundet Kommunal.

Han sier de først var positive til privatiseringen som kom for 10 år siden.

– Vi trodde at dersom vi fikk inn noen private aktører i eldreomsorgen, så ville vi få inn flere som skulle konkurrere om å være den beste arbeidsgiveren, og at de ville gi bedre arbeidsvilkår og lønn.

Men slik ble det ikke.

– De i privat eldreomsorg får 2000 kroner lavere lønn, samt har flere deltidsansatte og lavere bemanning. Og det er egentlig ikke så rart når vi ser at 80 prosent av kostnadene i eldreomsorgen er personalkostnader. Så da er det naturligvis på bemanningen at man må hente inn profitten.

Les også: Premier League har aldri vært dyrere å se på TV i Norge. Nå kommer Støre med en advarsel: - Må være lov å melde en bekymring

Derfor er det nå kommuner styrt av Høyres søsterparti Moderaterna som har snudd, forteller han.

– Det finnes kommuner som er styrt av Moderaterna som har tatt tilbake styringen av eldreomsorgen. Det fordi de så at ja, det blir kanskje billigere i starten, men etter hvert blir det ikke så billig, og samtidig mister man kontrollen over eldreomsorgen.

– Hva er ditt budskap til Norge?

– Ikke gjør vår feil. Det har gått så langt i Sverige at det nå er vanskelig å reversere dette. Velferd er ikke et marked på samme måte som man kjøper en bil eller en is.

Verre for de eldre

Støre mener generelt at regjeringens reform ikke er bra for de eldre.

– Dette skal vi endre hvis vi kommer i regjering, sier han.

– Flere deltidsansatte og flere utskiftninger fører til mindre trygghet for eldre, som får stadig nye fjes å forholde seg til.

Per dags dato er ikke mange av de norske sykehjemsplassene i private hender. 3441 av 39,241 i 2020, ifølge SSB. Like i underkant av 9 prosent.

– Under 10 prosent av sykehjemsplassene i Norge er i private sykehjem, og det har vært en nedgang under Erna Solberg. Har vi da noen grunn til å frykte en storstilt privatisering av eldreomsorgen dersom regjeringen får fornyet tillit?

– Nedgangen kommer på tross av, og ikke på grunn av, Høyre-regjeringens politikk. Mange sykehjem har blitt tatt tilbake til offentlig drift i Ap-styrte kommuner fordi våre ordførere er enige om at profitthensyn ikke skal avgjøre hvordan man gir omsorg, svarer Støre.

Les også: Støre vil innføre nullutslippskrav for Oljefondets investeringer

– Nå er det hjemmetjenestene Høyre med denne loven legger opp til å stykke opp og privatisere. Det er ingen grunn til å tvile på at en storstilt privatisering er ønsket på høyresiden, hvis ikke hadde de jo ikke laget denne loven. Så min beskjed er klar: Hvis du heller ønsker en satsing på trygge og gode tilbud i vår felles helsetjeneste, må du stemme på Arbeiderpartiet, avslutter han.

Høyre rikker ikke

Helsepolitisk talsperson for Høyre på Stortinget, Sveinung Stensland, svarer at kombinasjonen av privat og offentlig er en nøkkel til god helsepolitikken.

– Jeg er stolt over hvordan både offentlige og private i helse har båret oss gjennom koronaen. Offentlige sykehus, private feberklinikker, vaksinasjonssentrene til kommunen og private testlaboratorier. Det er slik norsk helsevesen er på sitt beste. Å gjøre slutt på det, og skrote fritt behandlingsvalg og brukervalg, er ikke oppskriften vi trenger nå.

Han mener det er Ap, og ikke Høyres politikk, som setter flere liv i fare.

– Da er konsekvensen at de med tykk lommebok vil kunne kjøpe seg ut av køen, når andre må vente. Det var konsekvensen sist gang Arbeiderpartiet styrte helsepolitikken. Det blir en todeling som i verste fall er forskjellen på liv og død.

– Vi har lest om Evelyn, som mener fritt behandlingsvalg reddet henne fra en død i rus. Eller om Frida, som fikk plass på Capio Anoreksisenter i Fredrikstad. Hennes tante kalte det friheten til å overleve. Det er disse menneskene, disse pasientene og disse historiene som drukner i Arbeiderpartiets systemretorikk.

Les også: Stortinget har brutt smittevernreglene over 100 ganger: – Kan ikke ofres på pandemiens alter

Stensland lar seg ikke skremme av advarsel fra Støre.

– Støre snakker om drift og kommisjoner og svensker. Jeg vil heller snakke om den eldre damen som kan få hjelp til å dusje hver dag klokken 8, når kommunen bare kan en dag i uken. Det er disse det handler om, og om private og ideelle tilbydere landet rundt som hver dag står på for å gi brukerne sine et best mulig tilbud.