Oslo (Nettavisen): Striden om utbyggingen av E18 vest for Oslo får et foreløpig punktum torsdag, når flertallet på Stortinget banker igjennom den omstridte utbyggingen, vel og merke i litt redusert omfang.

Saken har splittet særlig Arbeiderpartiet, der stortingsgruppa til partiet går inn for veien som deres egen byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), ikke ønsker.

- Her burde Arbeiderpartiets stortingsgruppe være en medspiller med byrådet og Oslo Arbeiderparti, ikke en motspiller, har Johansen skuffet uttalt.

Men Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke «hjelpe» sin tidligere partisekretær.

Se videointervju med Støre øverst i saken.

Les også: E18-krangel: - De rødgrønne holder alle som bor vest for Oslo for narr

- Må skjære gjennom

Støre forteller at det har vært «tydelige stemmer» i partiet som har ment at nå måtte man skjære gjennom sentralt. Det etter måneder med resultatløse og utallige forhandlingsmøter lokalt mellom politikerne i Oslo og Viken.

- Det har vært en strid som jo har ført til at saken har vært ganske blokkert, og det har hatt konsekvenser for ganske mye annet også hva gjelder Oslo og Oslopakke 3 og store kollektivprosjekter som Fornebubanen. I Arbeiderpartiet har det vært tydelige stemmer på at nå måtte man skjære gjennom og fatte et vedtak, sier Støre til Nettavisen.

For to uker siden stemte dermed et flertall i Aps stortingsgruppe for en utvidelse av E18, som skal gå fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum. En 4,3 kilometer lang veistrekning til en prislapp på 17,4 milliarder kroner.

- Det betyr jo en ganske annen løsning enn den vi hadde for bare noen måneder siden, mer kollektivtrafikk og mer vekt på å få gjennomført disse store prosjektene på gange, sykkel og buss, påpeker Støre om den endelige veiløsningen, der man blant annet dropper en egen vei for bussen og i stedet bygger to av kjørefeltene som kollektivfelt.

Les også: - Hvorfor skal vi bruke 60 milliarder på en ny vei som er dårligere enn den vi har?

- Jeg var på Raufoss

- Stemte du selv for denne veien?

- Jeg var ikke i det møtet da det ble stemt, sier Støre.

- Men ville du stemt for?

- Oslo-representantene stemte som Oslo Arbeiderparti har gjort, de har vært mot. Men jeg er leder av partiet og jeg medvirker til at når sånne saker kommer til behandling, og det er bred oppslutning, så tar vi det til avstemning og det ble et klart resultat, sier han, som selv representerer Oslo på Stortinget, og legger til:

- Men jeg var på besøk hos bilprodusenter på Raufoss da dette skjedde.

- Men Raymond Johansen er veldig uenig med Aps stortingsgruppe, og mener dere burde vært en medspiller og ikke en motspiller. Forstår du hans reaksjon?

- Ja, det kan jeg forstå. Men du hadde andre syn i Akershus, Buskerud, Østfold og Viken. Noen ganger så må man konstatere at det kommer ikke løsninger ut av et spor, og så må man velge et annet, sier han.

Les også: Kjente Ap-profiler forlater Støre - men kan få plass i hans regjering

- Så her er du ikke enig med Raymond Johansen?

- Stortingsgruppa traff det vedtaket med stort flertall, og det tar jeg til etterretning. Og så får vi jobbe for at det blir en god løsning og får gjennomført de store kollektivprosjektene inne i Oslo. Der mener jeg Raymond Johansen har vist vei, og vist at vi kan få bedre miljø og bedre framkommelighet, sier Støre, som på gjentatte spørsmål altså nekter å avsløre hva han selv mener om E18-utvidelsen.

Les også: 30.000 jobber og 5500 boliger er i spill: - Regjeringen må skjære gjennom

Gir bompengesjokk

Den nye veien, som byrådslederen i Oslo frykter vil gi mer trafikk og dårligere byluft, betyr også en gedigen bompengeregning som lempes over på bilistene.

- Veien vil jo bety en stor bompengeregning for bilistene på 17 milliarder kroner. Er det rettferdig?

- Det er et spørsmål som engasjerer mange. Vi må arbeide for at slike byrder fordeles rettferdig, at det er gode alternativer til å passere en bom. Vi har ment at man kan få et mer effektivt system for den type innhenting, hvor vi bruker veiprising som kan skille bedre enn det gjør i dag. Men det er en realitet for alle samferdselsprosjekter som er utviklet at det er en medfinansiering fra bilistene, sier Ap-lederen.

Både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har markert motstand mot bompengeinnkrevingen, og har krevd kutt i bompengeandelen.

Les også: SV tordner mot E18-trussel: - Hareide holder Oslos befolkning som gissel

Mangler garanti

Med Stortingets vedtak torsdag er motorveiprosjektet et viktig skritt nærmere å bli realisert. Imidlertid mangler det fortsatt en garanti for bompengelånet som må tas opp. Det rødgrønne flertallet i Viken har trukket garantien som det tidligere fylket Akershus stilte.

Bakteppet er at en bred avtale mellom Viken, Oslo og staten om hele Oslopakke 3, som den omtalte E18-strekningen er en del av, fortsatt ikke er på plass.

Et av partiene som har trukket støtten til veien, er Fremskrittspartiet, blant annet fordi utbyggingen er skalert ned med færre kjørefelt inn på veien. MDG har for sin del jobbet hardt mot motorveien, både i Oslo og Viken.

Forutsatt at Stortinget stiller seg bak E18-utbyggingen, har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) innkalt til et nytt forhandlingsmøte 25. juni mellom Oslo, Viken og omegnskommunene om Oslopakke 3.

Les også: Knut Arild Hareide: - Monsterveien er snart borte