- Et av feltene som engasjerer oss sterkt er industri- og næringsliv. Ryggraden er norsk næringsliv som etterlyser en mer aktiv stat. De etterlyser en stat som vil noe. For oss er det viktig å ha en stat som tar eierskapsposisjoner for å komme i gang med viktige satsinger, mye knyttet til våre naturressurser, sa Jonas Gahr Støre innledningsvis.

Her snakker Støre og Vedum om sine ambisiøse planer fremover:

Landets kommende statsminister snakket videre om taktskiftet han ønsker å implementere i løpet av sin regjeringstid.

– Hvis vi ser på klimamålene fram mot 2030 er industriell innovasjon mye av løsningen, men vi kommer ikke til å få til noe før vi får et taktskifte i måten industri- og næringspolitikken utvikles, sa Støre, som trolig blir Norges neste statsminister.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fortalte at regjeringen ønsker mer «ryddige forhold» fremover.

- Hvis vi stiller andre krav til offentlige innkjøp, i både kommunal, statlig og offentlig sektor, vil styrke grønn industri og gi mer ryddige forhold, sa Vedum.

Og han la til:

- Vi vil bruke våre naturressurser på en best mulig måte.

Vil satse på batteriteknologi

Støre fortalte at den nye regjeringen bør ha ambisjoner om en sterkere nasjonal beredskap på helseområdet. Han snakket også at Norge må satse enda mer på teknologi, spesielt batteriteknologien.

- Dette vil vi vektlegge ekstra i regjeringsplattformen, sa Støre.

I spørsmålsrunden ble Støre spurt om Norge har tenkt å satse på vaksineproduksjon.

- Det kan bli aktuelt. Det må vi se på med våre forskere, svarte Ap-lederen.

Både Støre og Vedum snakket også om ambisjonene for å få fram flere lærlinger som vil bli viktige for norske arbeidsplasser i fremtiden.

- Vi har et pragmatisk syn på det statlige eierskapet, svarte Ap-lederen på spørsmålet om hvilke selskaper staten eventuelt vil kjøpe seg inn i.

Kan bli ferdige i løpet av uken

Tidligere på mandag ble det varslet at regjeringsforhandlingene kan bli ferdige i løpet av uken.

– Hvis vi har framdrift, er det mulig. Men jeg setter ikke noen terskel på det nå, sa Støre da han ankom Hurdalsjøen Hotell mandag morgen.

Mens partilederne dro fra Hurdalsjøen torsdag, har andre folk fra begge partiene jobbet videre med å finne felles politikk og skrive det sammen gjennom helgen. Målet er at det skal munne ut i en regjeringserklæring, som tidligst blir presentert i løpet av uka.

– En god del er ryddet opp i og løst når vi nå skriver oss sammen. Men det er selvfølgelig noen uenighetspunkter igjen sier Støre.

Han sier han har pakket for å bli ved Hurdalsjøen hele uka.

– Vi har ikke satt noen dato for når vi skal være ferdige, men jeg og Vedum er enige om at det ikke skal ta lengre tid enn nødvendig, sier Ap-lederen.

Støre forsnakket seg, så da trakk han denne uttalelsen tilbake:

Vedum: – Bra framdrift

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ankom hotellet litt senere enn Støre i sin store dieselbil. Pressefolkene flokket seg rundt ham slik at han fikk problemer med å parkere.

– Jeg syns det er veldig bra framdrift. Så er det alltid sånn at det er noen saker man bruker lengre tid på enn andre, sa Vedum.

Han har også planer om å bo på hotellet de neste dagene.

– Nå skal vi bare jobbe. Så har vi et felles ansvar både Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å få en bra plattform, sier Vedum.

Han opplever at begge partiene har et klart ønske om å holde tempoet oppe.

– Så får vi se hvilken dag vi lander på. Det viktigste er at det blir et solid og ordentlig dokument, sier han.