Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået, lover Støre på lørdagens pressekonferanse.

– En ekstraordinær situasjon som denne trenger ekstraordinære tiltak. Jeg er glad for at vi i dag kan presentere gode og målrettede tiltak for å hjelpe vanlige folk gjennom denne strømkrisen. Det er et kraftfullt svar på det vi vet mange opplever som en akutt og vanskelig situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Staten vil kompensere halvparten av prisen som overstiger 70 øre per kilowattime for et strømforbruk opp til 5000 kWh per måned.

– Vi tar halve regningen. Nå har folk trygghet for strømregningen i desember. Det håper jeg vil gi folk en avklaring inn mot jul, sier Støre.

Saken fortsetter under avstemningen

Beløpet som blir kompensert vil være uavhengig av hvilken type strømavtale den enkelte husholdning har.

– Grepet vil få betydning for strømregningen i desember, januar, februar og mars, sier Støre.

Oversikt over de viktigste tiltakene:

  • Direktestøtte til strømkundene over nettleien: Anslagsvis 5 milliarder kroner (inkludert merverdiavgift).
  • Redusert el-avgift: 2,9 milliarder kroner.
  • Bostøtte: 1500 kroner i måneden per husstand i desember til mars. Husstander som består av flere personer får 150 kroner i tillegg per person ut over den første.
  • Støtte til studenter: Økt støtte til studenter på 3000 kroner, hvorav 1200 kroner som stipend. 190 millioner kroner.
  • ENØK-tiltak gjennom Enova: 100 millioner kroner.
  • Kompensere kommunene for merutgifter til økonomisk sosialhjelp 100 mill. kroner

Regjeringen vil legge frem ordningen i en proposisjon til Stortinget så raskt som mulig.

– Dette vil bety anslagsvis fem milliarder kroner som går direkte til å betale toppen av regningen til folk. Det kommer i tillegg til reduksjonen i elavgiften, den økte bostøtten og støtten til studentene. Vi har vært opptatt av å treffe bredt, når vi bruker så mye penger er det viktig at alle får glede av det. Nå håper vi det skal være litt lettere å gå inn i julehøytiden for mange, uansett om du bor i et trekkfullt hus, en leilighet eller på en gård, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Redusert strømforbruk lønner seg

Ordningen fungerer slik at husholdningene får et fratrekk på regningen når strømprisene er ekstraordinært høye. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået. Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren.

– Husholdningene får nå et fratrekk på fakturaen når strømkostnadene er ekstraordinært høye. Det første fratrekket planlegges allerede i januar, når strømregningen for desember skal betales. Denne ordningen kommer vanlige folk i hele Norge til gode, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Ordningen er utformet slik at det fremdeles vil lønne seg å redusere strømforbruket sitt.

I tillegg har regjeringen tatt initiativ til en dialog med nettselskapene for å legge til rette for at flere kan få mulighet til betalingsutsettelser.

Les også: De tjener rått på strømkrisen: Alle ansatte kan få 25.000 i bonus

Høye strømpriser

De høye strømprisene fortsetter lørdag 11. desember. I dag er den gjennomsnittlige strømprisen gjennom døgnet i sør 1,62 kroner per kilowattime, før nettleie, avgifter og påslag fra strømselskapet, viser tall fra NordPool.

I Sør-Norge har strømmen aldri vært dyrere enn mandag 29. november i år, da gjennomsnittsprisen gjennom døgnet lå på 2,56 kroner kilowattimen før nettleie og mva.

I en rykende fersk analyse anslår Statnett at de veldig høye strømprisene ikke vil vare.

- Dette er ikke den nye normalen, selv om prisen også i årene som kommer kan bli høyere enn hva snittprisen har vært de siste årene. Vi forventer at prisene gradvis vil falle til mer normale nivåer både i Norge og Europa, sier Gunnar Løvås, konserndirektør for Kraftsystem og Marked i Statnett til Nettavisen.

I nord spås det en strømpris på 50 øre før nettleie og avgifter lørdag 11. desember, ifølge NordPool.

Statnett forventer at den geografiske forskjellen vil vedvare i fremtiden - med høyere priser i sør enn i nord.

Snittpris i den nordlige delen av Norge forventes å falle gradvis mot området 20 - 30 øre/kWh, mens snittprisen i sør forventes gå ned mot 50 - 60 øre/KWh innen 2026.