Gå til sidens hovedinnhold

Store Ullern-utfordringer

Bydel Ullern står overfor mange og store utfordringer. Hva er de viktigste?

ULLERN: Vi møtte leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

– Vi har mange konkrete saker som vi må ta stilling til. Blant annet er det diskusjon rundt Njårds planer om idrettshall og livsstilssenter på Makrellbekken. Den krever at parkeringsplassen og noe av friområdet blir tatt i bruk, sier Pedersen.

– Jeg har en pragmatisk tilnærming til denne saken. Jeg vet det er mye debatt i forbindelse med at det skal bygges på et friområde, men her snakker vi om et tiltrengt tilbud til barn og unge. Når man ser at kommunen har tillatt at 40 mål blir stengt av i forbindelse med bygging av den amerikanske ambassaden, har nok folk forventninger om at vi tar oss råd til å ta en liten del av noe som ikke er akkurat et flott naturområde. Det er min personlige oppfatning. Vi må også se på størrelsen av anlegget og hva vi kan akseptere av forretningsvirksomhet. Jeg har forståelse for at et samarbeid med næringslivet er nødvendig for å få finansiert prosjektet, sier Pedersen.

Les også:

Kjempebutikk ved Njårdhallen

Frykter trafikkaos

Kyststi

Et annet tema som er dagsaktuelt er videre utvikling av Bestumkilen.

– Dette opptar meg sterkt. Bystyret har vedtatt kyststien i Bestumkilen. Nå må vi følge opp vedtaket med midler slik at denne blir realisert så raskt som mulig. Jeg skal ha møte med Bymiljøetaten i denne uken angående kyststien. Jeg er for øvrig enig med Oslo kajakklubb som ikke vil ha kyststien gående over sin brygge, hvor det til tider er stor aktivitet med utøvere og båter. Bystyret har lagt stien bak Oslo Motorbåtforening innerst i Kilen og jeg mener det samme kan gjøres her, sier Pedersen.

Les også: Fullverdig kyststi i Bestumkilen

Robanen

– Ro- og padlebanen i Bestumkilen er en annen viktig sak. Den er vedtatt og regulert. Nå vil jeg spørre byrådet hvorfor prosjektmidler til denne banen ikke er kommet inn på årets budsjett i tråd med Oslo idrettskrets anbefaling, sier Pedersen.

– Jeg vil også jobbe for at den ferdig prosjekterte stien rundt odden ved Sollerudstranda blir realisert. Det kan settes i gang i morgen, bare midlene kommer på plass. Bestumkilen preges av at det er vedtatt en rekke beslutninger om utvikling av området uten at det følger midler med.

P-plass og båtopplag

– En annen prioritert sak er tilgangen til området. Løvenskiold disponerer en stor parkeringsplass ved Maxbo som de ikke vil holde åpen utenfor stengetid. Her vil bydelen ha en løsning, slik at blant andre eldre og funksjonshemmede kan få lett tilgang til turområdet, sier Pedersen.

– Jeg vil også jobbe aktivt med å få båtopplagsforeningen til å holde orden på sitt område. Om sommeren er tomten i en slik forfatning at det ikke er mulig å ha andre aktiviteter på området. Dette er et stort område som kan egne seg til en rekke aktiviteter i sommerhalvåret. Jeg forlanger at båtopplagsforeningen rydder dette området, sier Pedersen.

Les også:

Store planer for Bestumkilen

Kampen om Bestumkilen

Ullerntunet

På Ullerntunet er alle beboere ute av sykehjemmet i forbindelse med at nytt sykehjem skal bygges. Høyblokka og sidebygningen skal rives, mens den eldste delen skal ivaretas.

– Vi presser på for at en del av bygningsmassen skal forbeholdes omsorgsboliger og forventer at bydelens behov blir ivaretatt. Vi har fremdeles utfordringer når det gjelder nye, gode lokaler for seniorsenteret. Vi tror vi får til en løsning i Lilleakerområdet. En enda større utfordring er hybelhuset i høyblokka med boliger for dem med psykiske problemer. Selv om det er satt frist til 1. mai, blir ikke en eneste beboer flyttet før det foreligger gode erstatningsboliger. Det har vi sagt klart fra til rådhuset.. I tillegg må Hjørnesteinen ha nye lokaler. Jeg savner rekkefølgebestemmelser i denne prosessen. Omsorgsbygg som har ansvaret for utbygging må være med å finne alternativer. Det kan ikke pålegges bydelen alene, som ikke har ressurser til å gjøre dette alene.

Les også: 1000 seniorer blir kastet ut

Småhusplanen

Snart skal byrådet legge frem en revisjon av småhusplanen, som er gjeldende reguleringsplan for største delen av ytre by. De såkalte eplehageutbyggerne kommer i stadig større grad i konflikt med naboer som klager på utnyttelse og dårlig tilpassede nybygg.

– Bydelen har kommet med innspill til småhusplanen. Det å bevare nærmiljøet betyr mest for folk, uansett hvor man bor i byen. Vi kan ikke bare overlate utbyggingen til et marked, hvor enkelte ikke skyr noen midler for å oppnå maksimal utnyttelse og profitt. Vi skylder beboerne et regelverk som bedre ivaretar deres bomiljø, sier Pedersen.

Veier

– Vi blir nedringt av folk som klager på vedlikehold av vei. Dette får vi ikke gjort noe med så lenge alle avgjørelser og bestillinger ligger sentralt. Vi vil ha overført ansvaret for vedlikehold til bydelen. Det finnes ingen gode argumenter for at dette skal ligge sentralt. Bydel Vestre Aker har som prøvebydel gode erfaringer med å ha dette ansvaret.

Ullernbanen

– Jeg er litt forbannet på hva som har skjedd der. Kommunen må ta et ordentlig grep for å videreføre en forutsigbar drift av banen. Fase 2, som innebærer flerbrukshall på området står stille, selv om mitt eget parti gjennom byrådsleder Stian Berger Røsland lovte at det skulle bevilges to millioner kroner til prosjektering. Dette er ikke på plass i årets budsjett. En annen ting er at planene om overføring av overskuddsvarme fra kunstisanlegget til skolene ikke har funnet sin løsning. Planene ligger der, men prosjektet har tydeligvis falt mellom to stoler eller rettere sagt etater. Samfunnsøkonomisk er utnyttelse av overskuddsvarme svært lønnsomt over tid. Jeg prøver å finne ut hvem som kan ta ansvar i denne saken. Politikerne i rådhuset må pålegge rett etat å prosjektere en løsning for dette, sier Pedersen.

Les også:

Elvestuen reddet Ullernbanen

Kunstisbanen kan varme opp skolene

Forskjellig

– Det er umulig å ramse opp alle utfordringer bydelen står overfor. Det blir for omfattende, så jeg fokuserer på saker som det haster å finne løsninger for. Jeg er blant annet oppgitt over at Plan- og bygningsetaten nylig har gitt tillatelse til en såkalt kontrollstasjon for store kjøretøyer, som skal erstatte den gamle bomstasjonen ved Maritim. Dette mener vi vil forslumme området, hvor vi ønsker at bomstasjonområdet skal bli grøntområde. Etaten gir tillatelse uten å angi at bydelen har motsatt seg og klaget på planene. Det vil vi protestere heftig mot, sier Pedersen.

– Vi har heller ikke gitt opp å gjøre noe med støyen fra skiftestasjonen på Bestum. Vi har håp om at Samferdselsdepartementet vil gripe inn og instruere NSB i denne saken. Her er vi klare på at beboerne inntil skifteområdet har lidd nok gjennom flere år.

Skøyen Terrasse

– Til slutt vil jeg si noe om samhandlingsreformen. I dag har vi få overliggere på sykehus. Det skyldes tett samarbeid mellom bydelens søknadskontor og Diakonhjemmet.. Vi vil utvikle tjenestetilbudet til utskrevne pasienter ytterligere og vurderer et dagrehabiliteringssenter på Skøyen terrasse samtidig som vil styrke bydelens innsatsteam. Vi ønsker også å overta driften av seniorsenteret, slik at vi får hånd om hele tjenestetilbudet på stedet, sier Pedersen, som er klar på at han gjerne kan fortsette å belyse flere problemområder i bydelen.