Med denne uttalelsen fra Ap-lederen, er det nå et flertall på Stortinget for å gi konsulær bistand til disse barna.

Omkring 40 barn og 10 kvinner som er norske statsborgere, sitter i interneringsleirer i tidligere IS-områder.

– Norge bør i samarbeid med andre nordiske land arbeide for å hente disse barna hjem. Barna sitter i en leir der det akutt fare for deres helse og sikkerhet. Da må det handles, sier Støre til VG.

Både Frankrike og Tyskland har nå hentet IS-kvinner og -barn hjem fra Syria. Støre sier at hvis også kvinnene blir hentet til Norege, så forutsetter han at de pågripes, avhøres og eventuelt straffeforfølges i Norge.

- Men barn skal ikke lide for dere foreldres uforstand, sier Støre.