Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til gatemagasinet =Oslo at han vil avkriminalisere heroinrøyking for å få narkomane til å bytte ut sprøytene med røyk.

- Ett av temaene jeg har forholdt meg til er røyking av heroin. Det har jeg tenkt å si ja til, og det får jeg regjeringen med på, sier Støre i et intervju med gatemagasinet =Oslo.

Målet hans er å redusere antall overdosedødsfall blant sprøytenarkomane. Hvis han får det som han vil, og dersom utredninger og høringer går i hans favør, kan det bety at det fra 2014 blir mulig for heroinbrukere å røyke stoffet lovlig, skriver Dagsavisen.

Støre foreslår at det på sprøyterom, røykerom eller andre avtalte områder kan legges til rette for røyking i lovlige former.

- Tallene på overdosedødsfall er for høye, og jeg vil si at det er en skam for Norge. Hvordan rusavhengige tar sin rus, er et viktig tiltak mot overdose. Min holdning er at vi bør åpne for at folk kan røyke heroin. Sprøytebruk er verre og farligere, sier helseministeren.

294 dødsfall
Han understreker at dette er et tiltak rettet mot de tyngste rusmisbrukerne og argumenterer med at færre sprøyter også vil bety færre smittetilfeller av hepatitt C og hiv.

Men Jonas Gahr Støre går ikke så langt som Stoltenberg-utvalgets forslag fra 2010. Da foreslo Thorvald Stoltenberg at leger skal kunne skrive ut heroin til de tyngste misbrukerne. I Sveits, Nederland, Danmark, Spania, Storbritannia og Canada blir det gjort slik i dag.

Heroin på blå resept har også blitt vurdert tidligere, da Støres forgjenger Bjarne Håkon Hanssen (Ap) var på studietur i Sveits for å se på hvordan en slik ordning fungerer. Venstre jublet over en slik mulighet, mens Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet var skeptiske.

Rusmelding
Regjeringen skal tidlig i mars legge fram den første rusmeldingen på sju år. Støre avviser at heroinassistert behandling blir en del av denne meldingen.

- Nei, jeg er ikke der. Jeg hører fra noen brukere og enkelte i førstelinjetjenesten at å gjøre heroin til medisinsk behandling er veien å gå, men jeg har ingen signaler om at regjeringen endrer politikken sin. Det vi gjør med røyking er likevel et uttrykk for at vi ikke er dogmatisk eller ideologisk bundet, sier Støre.

- Banebrytende
Foreningen for human narkotikapolitikk jubler over Støres liberalisering.

- Det er banebrytende at helseministeren sier dette. Vi vil få en radikal nedgang i antall overdoser, samtidig som heroinbrukerne lettere vil kunne administrere hverdagen sin. Det er snakk om å snu en trend slik at man kan skape en kulturendring i rusmiljøet. I tillegg vil røyking redusere skader som HIV, hepatitt C, blodpropp, tannfelling, amputasjoner og det som verre er , sier Knutsen til Nettavisen.

Han håper at utviklingen går samme vei som Storbritannia, hvor legalisering har ført til at 30 prosent av heroinbrukerne har endret bruksmønster.

- Å gå fra sprøyte til røyking er nesten som å gå fra en langt framskreden aids-sykdom til en komplisert diabetes. Det skal veldig godt gjøres å røyke på seg en overdose, og det er mye lettere å slutte med heroin når du røyker, sier han.

Ifølge Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) finnes det over 10.000 sprøytenarkomane i Norge, de fleste av dem heroinbrukere.

I 2011 døde 294 narkomane av overdose.

- Positivt signal
Ola Elvestuen (V) er positiv til helseminister Jonas Gahr Støres (Ap) utspill om å lovliggjøre heroinrøyking på sprøyterom.

- Det er positivt at denne regjeringen endelig tenker nytt om behandling av rusavhengige, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen i en pressemelding.

Elvestuen mener helseministeren kunne gått enda lengre.

- For Venstre er det avgjørende at rusavhengigheten ses på som en sykdom, ikke som kriminalitet, sier Elvestuen

KrF er imidlertid ikke like begeistret for utspillet til Støre.

- Stortinget er ikke ferdig med å behandle rusmeldinga fra regjeringen før helseministeren plutselig kommer med et nytt tiltak. Dette er feil medisin. Det er bra at helseministeren leter etter tiltak for å forhindre overdosedødsfall, men liberalisering og legalisering er ikke svaret, uttaler KrFs helsepolitisk talskvinne Line Henriette Hjemdal i en pressemelding.

Mer fra Nettavisen: