Nettavisen har fått se og gjengi, men ikke fotografere, de to kvitteringene på tilsammen 72.450 kroner som AP-lederen betalte for polsk arbeidskraft på huset sitt i Oslo sommeren 2011. Pengene ble betalt til et polsk NUF-selskap med bankkonto i Polen.

- Fakturaene er betalt av Støre som privatperson, omhandler hans privatøkonomi, og er ikke et offentlig dokument, sier Jonas Gahr Støres kommunikasjonsjef på Stortinget, Camilla Ryste, til Nettavisen onsdag ettermiddag.

Støre anbefalte polsk firma
Onsdag siterte Nettavisen fagbladet «Maleren» som fortalte at Jonas Gahr Støre har brukt, og senere skrevet en skriftlig anbefaling for, et polsk malerfirma som feilaktig markedsfører seg som mesterbedrift.

- For Støre vil det være avgjørende at han kan vise til kvittering på jobben som er gjort. Beløpets størrelse vil gi en indikasjon på om arbeidet som er utført, er gjort «hvitt» eller «svart», sa valgforsker og professor ved Universitetet i Bergen (UiB), Frank Aarebrot, til Nettavisen.

Les: - Vis kvitteringen, Støre!
Les også: Skinnhellig av Jonas Gahr Støre

Onsdag ettermiddag la Støres kommunikasjonsjef , Camilla Ryste, kvitteringene på bordet i Stortingets foaje. Nettavisen fikk av prinsipp ikke lov til å ta bilde av Støres to private kvitteringer, men fikk skrive av innholdet i disse.

NUF-selskap
Kvitteringene viser at Støre brukte firmaet firmaet «Profesjo Tomasz Kospin» til å vaske og male huset, samt 27 timers håndverkarbeid på huset. Dette er et NUF-selskap som ble opprettet i 2010 og som har norsk organisasjonsnummer.

Støre betalte 63.000 kroner inkludert merverdiavgift for å vaske og male huset sitt. I tillegg betalte han totalt 9450 kroner for 27 timers arbeid. Timeprisen var 350 kroner inkludert merverdiavgift.

Totalt ble det betalt 72.450 kroner. Ut fra kvitteringene er 14.490 kroner av dette merverdiavgift.

Betalt til Polen
Kvitteringene er ikke signert, men det går fram at Støre er oppdragsgiver.

Det står ikke oppgitt hvordan pengene skal betales. På kvitteringene er det ikke oppgitt en norsk bankkonto, men derimot firmaets polske bankkonto med swift-kode og iban-nummer.