Byantikvaren i Oslo jobber med et planforslag for bevaring av flere boliger i vestkant-områdene Vettakollen og Ris i Oslo. Dette er på bakgrunn av deres arkitektoniske verdi.

Flere av beboerne her har protestert mot planen, blant dem statsminister Jonas Gahr Støres kone Marit Slagsvold.

Det er i gatene rundt Trosterudveien og Gråkamveien at Byantikvaren har blinket seg ut 27 eiendommer, bygget mellom 1920 og 1970, for bevaring.

– Dette området er spesielt fordi det er bemidlede folk som har bodd her, og de har valgt å bruke arkitekter fra øverste hylle. Det villaområdet vi ser her, er fra mange tiår. Det er veldig godt bevart og spesielt, med «high end» arkitektur, sier byantikvar Ellen Hole til NRK.

Kritisk

Men forslaget fra Byantikvaren har vekket harme hos mange i nabolaget. Ifølge NRK har flere stilt spørsmål til hvorfor noen eiendommer er foreslått vernet, mens andre, nesten tilsvarende, ikke er det.

Blant dem som er kritisk, er kona til statsminister Jonas Gahr Støre – Marit Slagsvold. Hun ønsker å stoppe forslaget og har vært kritisk til prosessen i flere omganger, blant annet i et brev til Byantikvaren i 2019 som NRK har fått tilgang til.

Les også: Støre om lakseskatten: – Den er svært næringsvennlig

Det er Støres eget barndomshjem som omfattes av planen til Byantikvaren, da de mener huset som er tegnet i 1961 er et godt eksempel på etterkrigstidens arkitekttegnede, modernistiske eneboliger. Slagsvold ønsker at eiendommen tas ut av planforslaget, da hun mener hagen tåler tilbygg uten at det vil gå ut over verneverdier.

– Overraskende

Byantikvarens plan er delt i to områder, A og B. Område A er omfattet av de strengeste bevaringsreglene, mens eiendommene i område B kan tillates å føre opp mindre tilbygg og uthus. Per nå er Støre og Slagsvolds eiendom en del av område A, men Slagsvold mener altså at den bør flyttes til B.

«Det er overraskende at disse er identifisert som en gruppe etterkrigsboliger. Boligen i krysset mot Trosterudveien er oppført på 30-tallet, og eiendommen nærmest Nordmarka er fortettet sent 80-tall/tidlig 90-tall», heter det i Slagsvolds høringssvar.

«En bevaring av noen få enkeltboliger synes slik tilfeldig, lite hensiktsmessig og urimelig».

Verken Slagsvold eller Støre ønsker å kommentere prosessen til kanalen utover de brevene som er sendt i saken. Støre vil heller ikke svare på om han også stiller seg bak kritikken av Byantikvaren.

Les også: Dette skriver avisene om politikk tirsdag 28. mars