GARDERMOEN (Nettavisen): Statsminister og partileder i Arbeiderpartiet talte til partiets landsstyremøte på Gardermoen tirsdag ettermiddag.

– Vi har ikke hatt uflaks

Støre tok tak i dette med at flere har omtalt at Støre-regjeringen har hatt uflaks med alle krisene som har landet i fanget på dem etter at de tok over i fjor høst.

– Det er ikke slik at vi har hatt uflaks. Jeg vil heller si at når landet vårt møter slike kriser, så er det bra at det er vi som sitter i regjering. At det det er våre valg og verdier som styrer valgene. Derfor er jeg stolt over de fem månedene vi har vært på vakt, sa Støre til applaus fra sine partifeller i salen.

Videre sa statsministeren at de skal løse det som kommer, uansett hva som kommer.

– Vi kan ikke møte en hverdag og si at denne krisen tar vi ikke. Den krisen tar vi, samtidig som vi er på stø kurs med vårt prosjekt, sa Støre.

Støre mener vi som nasjon står ved en korsvei

– Vi står nå som regjering, nasjon og fellesskap - ved en korsvei, mener jeg. Det kommer til å bli et før og etter at Russlands lederskap valgte angrepskrig i Europa i det 21 århundre. De fører en 1900-tallskrig i iPhonens tidsalder. Vi er alle vitne til grusomheten av krig, sa Støre fra talerstolen.

Han brukte mye tid på å snakke om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, i lys av invasjonen av Ukraina. Støre snakket så om hvilke ringvirkninger krigen kan før til hva gjelder matvarepriser rundt omkring i verden, samt flyktningstrømmer.

– Selvfølgelig, litt ned i bakken her, så blir det noen utfordringer. Barnebarnet mitt har allerede fått en ny på skolen fra Ukraina, sa Støre og sa at denne situasjonen kommer til å kreve at vi viser hverdagssolidaritet.

– Vi skal klare det, og vi kommer til å gjøre alt for å legge til rette for at vi skal gjøre den jobben sammen, sa han.

Støre maner til bred Ukraina-debatt

Støre var også innom Norges forhold til Russland, og han poengterte at vi er det eneste av Russlands naboland som de aldri har vært i krig med.

– Konflikten må ende i en diplomatisk løsning av et eller annet slag. Så skal vi tenke videre på hva som kommer på den andre siden. Hva betyr det for vårt forhold til Russland, for sikkerhetspolitikken og for Forsvaret? sa Støre og fortsatte:

– Vi trenger en bred debatt i landet vårt nå, om forsvaret, om sikkerhetspolitikken og om nordområdepolitikken. Men jeg kan allerede nå si at det er noe som ligger fast og trolig skal styrkes, og det er; kjernen i Norges nære sikkerhet ligger i nord, sa Støre og sa at Norge må forsøke å holde et lavt spenningsnivå der, sa Støre.

– Den rollen kan vi ikke spille

Støre sa at når kriser som den Ukraina-invasjonen inntreffer, så går råvarepriser, mineralpriser og matvarepriser opp – uten at det har utspring fra Norge. Han uttalte at myndighetene ikke kan gå inn å detaljstyre priser på varer når de går opp og ned.

–Det stiller oss overfor følgende dilemma; Skal staten være aktøren der oppe som sier at det som går opp, det tar vi ned og det som går ned, det tar vi opp. Den rollen kan vi ikke spille, sa Støre.

Han poengterte at det samme ikke gjelder når det er snakk om ekstraordinære tiltak som rammer vanlige folk i hverdagen. Da skal myndighetene stille opp, slik de har gjort med strømkrisen, sa statsministeren.

– Vi må prioritere

Støre snakket også om at de ikke hadde lagt opp statsbudsjettet og utarbeidet Hurdalsplattformen med krigen i Ukraina i bakhode.

– Vi skal gjennomføre stort sett alt [vi har planlagt], men nå blir altså forsvar viktigere, flyktninger kommer til å ta utgifter, pluss at økonomien er det den er. Da må vi hente frem et ord som kanskje ikke har blitt brukt så mye de siste årene; Vi må prioritere, sa Støre.

– Det skal skje basert på rettferdig fordeling, og de som bærer den tyngste børen skal få lettelsene. Det skal styre oss. Men vi skal altså velge trygg økonomisk styring, det er det aller viktigste for vanlige folk, sa statsministeren.

Står fast ved klimamål

Mandag samlet Aps regjeringspartner, Senterpartiet sitt landsstyre seg for møter. I etterkant av dette uttalte Sps parlamentariske leder Marit Arnstad, at de åpnet for at det kan ta lenger tid å nå klimamålene enn først antatt. Opprinnelig er målet satt i 2030.

Utspillet ble raskt parert av statsminister Støre som sa at klimamålene ikke er diskuterbare, noe også Hurdalsplattformen slår fast.

Tirsdag og onsdag møtes Arbeiderpartiets landsstyre for møter på Gardermoen.

(Aps landsstyre består av partiets sentralstyre, samt to representanter fra hvert fylkesparti og to representanter fra AUF).