Gå til sidens hovedinnhold

Størst fravær i IA-bedrifter

Bedrifter som ikke har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv har vesentlig lavere sykefravær enn bedrifter med IA-avtale.

Det viser sykefraværsstatistikken til Nav. Aller størst er forskjellen i staten.

- Dette er oppsiktsvekkende. Denne statistikken bør legge ekstra press på partene om å komme frem til en IA-avtale med langt mer omfattende virkemidler enn dagens, sier stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han sikter til at det var nettopp IA-avtalen som skulle få ned sykefraværet.

- Det er et interessant å merke seg at bedrifter uten IA-avtale har hatt og har et langt lavere sykefravær enn bedrifter med IA-avtale, sier Eriksson, som også er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Ligger høyt over

I fjor høst lå sykefraværet i IA-bedriftene på 7,2 prosent, mens det bare var 6,6 prosent i bedriftene som ikke har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. I alle år siden 2005 viser statistikken en stor forskjell på disse bedriftene.

Statlige virksomheter med IA-avtale hadde et sykefravær på 6,4 prosent, mens statlig virksomhet uten avtale lå på halvparten av dette nivået.

- Jeg bare registrerer at bedrifter som er underlagt statlig forvaltning med IA-avtale har dobbelt så høyt sykefravær enn bedrifter i statlig forvaltning som ikke har slik avtale, sier Eriksson tørt.

Krever resultater

- Makter ikke partene å komme frem til en ny IA-avtale som sikrer klare resultater og fører sykefraværet ned på samme eller lavere nivå enn hva som er tilfellet for bedrifter uten IA-avtale, vil hele IA-prosjektet være en gedigen fiasko. IA-prosjektetet vil da i realiteten være dødt, konkluderer Eriksson.

Han forteller at Frp er for en ny IA-avtale, men det forutsetter resultater.

- Realiteten er jo at bedrifter uten IA-avtale i både statlig og kommunal forvaltning har overoppfylt målsetningen om 20 prosent reduksjon, mens man for bedrifter med IA-avtale i samme sektor har hatt en økning, sier Eriksson.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken