Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) har onsdag besluttet å foreta undersøkelser rundt daværende Politiets overvåkingstjenestes (POT) metodebruk i Treholt-saken.

Les også: Forklarte seg om POTs metoder

Les også: Riksadvokaten vil ha gjenoppakelse av pengebeviset

Det opplyser Stortingets kontrollutvalg og utvalgsleder Helga Hernes i en pressemelding.

- Bakgrunnen er påstandene som er fremsatt i pressen den siste tiden. Utvalgets oppgave er å føre regelmessig tilsyn med EOS-tjenestene. Det skal ta opp alle saker og forhold som det ut fra formålet finner riktig å behandle, særlig slike som har vært gjenstand for offentlig kritikk, heter det i pressemeldingen.

Les mer om EOS-utvalget på utvalgets egne hjemmesider her

EOS-utvalget ble opprettet av Stortinget i 1996. Bakgrunnen var omfattende offentlig oppmerksomhet og politisk debatt omkring virksomheten i de hemmelige tjenestene. Debatten førte til nedsettelse av Lundkommisjonen, som i sin rapport fra 1996 konkluderte med at det særlig i 1960- og 70-årene hadde pågått en omfattende ulovlig politisk overvåking fra Politiets overvåkingstjeneste (POT) av personer og organisasjoner som tilhørte den politiske venstresiden i Norge.

EOS-utvalget har sju medlemmer og ledes av Helga Hernes. Hun er seniorrådgiver i PRIO, tidligere forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, har vært statssekretær i Utenriksdepartementet, direktør i CICERO, Universitetet i Oslo og ambassadør til Wien og Bern.

De andre utvalgsmedlemmene er Trygve Harvold (nestleder), Gunhild Øyangen, Knut Hanselmann, Theo Koritzinsky og Wenche Elizabeth Arntzen.