Gå til sidens hovedinnhold

Stortinget hasteinnkalles

Stortingspresidenten innkaller til hastemøte om 22. juli-rapporten. - Det bør skje så fort som overhode mulig, sier Frp-leder Siv Jensen.

Mandag kom 22. juli-kommisjonens knusende dom over den mørkeste dagen i norsk etterkrigshistorie.

77 mennesker mistet livet under terroranslagene mot regjeringskvartalet og på AUFs sommerleir på Utøya - og rapporten avdekket omfattende svikt og synliggjorde at mange liv kunne vært spart.

Les hele rapporten her. (PFD, 32 MB)

Flere tar til orde for at både politisk ledelse, inkludert statsminister Jens Stoltenberg (Ap), og ledelsen i politiet må ta sin hatt å gå.

- Vi må tre sammen!
- Hva mener du er rett av Stoltenberg å gjøre nå, Frp-leder Siv Jensen?

- Jeg har tenkt til å henvende meg til stortingspresidenten og be om at han kaller sammen Stortinget så fort som overhode mulig, sier Jensen til Nettavisen.

Hun viser til at Stoltenberg selv har sagt seg villig til å komme med en redegjørelse.

- Det handler om alvoret i saken
- Vi kan ikke vente til oktober med å diskutere saken i Stortinget. Rapporten er altfor graverende til det, sier Jensen til Nettavisen.

Hun mener saken fortjener oppmerksomhet i stort monn.

- Så må vi se om det er behov for å bringe saken opp til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Jensen.

- Stortinget blir kalt inn
Stortingspresident Dag Terje Andersen opplyser til Nettavisen tirsdag formiddag at Stortinget vil bli kalt inn til et ekstraordinært møte.

- Jeg synes også det her er en sak som gjør det naturlig å innkalle til et ekstraordinært møte, sier Andersen.

- Vi har startet forberedelsene til det, og vil prøve å få til et møte så snart det er praktisk mulig, sier han videre.

- Hvor fort kan dette møtet finne sted?

- Jeg tør ikke angi en dato. Det er mange komitéreiser nå, men det bør ikke ta veldig lang tid. Statsministeren har også gitt uttrykk for at han kan komme til Stortinget når som helst, sier stortingspresidenten til Nettavisen.

Andersen mener det er viktig at redegjørelsen kommer før Stortinget åpner i oktober.

- Det fordi det er en viktig redegjørelse som vi har ventet på, i sin form veldig klar og tydelig - noe som gir grunnlag for at statsministeren redegjør for Stortinget, sier han.

- Sendt brev
Statsminister Jens Stoltenberg tok mandag kontakt med stortingspresident Dag Terje Andersen og anmodet om å få gi en muntlig redegjørelse for Stortinget så raskt som mulig om hvordan regjeringen vil følge opp rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

Statsministeren har tirsdag sendt brev til Stortingets presidentskap der han melder at han er «beredt til å gi redegjørelsen allerede for det inneværende Storting». Stoltenberg ønsker å fortelle hvordan regjeringen vil følge opp.

Knusende dom
12. august satte regjeringen ned en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom av terrorangrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya.

Forretningsadvokaten Alexandra Bech Gjørv har ledet kommisjonen, som påpekte mange store svakheter ved våre viktigste samfunnsinstitusjoner.

Les hele rapporten her. (PFD, 32 MB)

22. juli-kommisjonen konkluderer med at:

  • Angrepet på regjeringskvartalet 22/7 kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak.
  • Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22/7.
  • Flere sikrings- og beredskapstiltak for å vanskeliggjøre nye angrep og redusere skadevirkningene burde vært iverksatt 22/7.
  • Helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadde og pårørende i akuttfasen på en god måte.
  • Regjeringens kommunikasjon til befolkningen var god. Departementene maktet å videreføre sitt arbeid på tross av skadene.
  • Med en bedre arbeidsmetodikk og et bredere fokus kunne PST ha kommet på sporet av gjerningsmannen før 22/7. Kommisjonen har likevel ikke grunnlag for å si at PST dermed kunne og burde ha avverget angrepene.

«Holdninger, kultur og lederskap...»
Kommisjonen har avdekket svakheter i viktige samfunnssystemer.

- Kommisjonens oppfatning er dessuten at det som grunnleggende skiller det som gikk godt fra det som gikk dårlig 22/7, i hovedsak er knyttet til holdninger, kultur og lederskap – og hvordan mennesker og organisasjoner utøver den myndighet de har fått, sa Bech Gjørv i en kommentar mandag.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?