Etter heftige diskusjoner denne våren ble innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om rusreformen lagt fram torsdag ettermiddag. Den viser at det ligger an til at regjeringens rusreform i stor grad blir vraket.

– Det er helt ufattelig at Ap, Sp og Frp vil ta livet av rusreformen neste torsdag. De vil fortsette med straff som rammer sosialt skjevt og ikke virker, sier Venstre-leder Guri Melby til NTB.

Innstillingen viser blant annet at det er flertall for at opplysninger i reaksjonsregisteret, det såkalte rullebladet, om strafferettslige reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal sperres etter tre år.

Les også: Støre sier nei til avkriminalisering

– Kan dra til USA

Alle partiene bortsett fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet stiller seg bak forslaget.

– Vi vil fjerne mindre russaker på rullebladet for at vanlige folk som har røykt cannabis, skal kunne reise til USA eller søke på flere jobber, sier SVs Nicholas Wilkinson.

Sperringen forutsetter at det ikke er registrert flere straffbare forhold i denne perioden.

Et flertall vender også tommel opp for en såkalt barmhjertig samaritan-lov, nemlig at politiet ikke skal straffeforfølge mulige mindre narkotikalovbrudd i saker der personer yter assistanse eller tilkaller hjelp i akutte nødssituasjoner, som overdoser.

Les også: Rapport om psykisk helse under pandemien: De mest sårbare har fått de største belastningene

– Kan redde liv

SV har flere ganger tidligere fremmet forslag om en slik lov.

– Dette forslaget kan redde flere liv, mener Wilkinson.

Fire av ti unnlot å ringe etter ambulanse i akutte situasjoner der rusmisbrukere tok overdose, ble psykotiske eller ble alvorlig skadd, i hovedsak av frykt for at politiet skulle bli koblet inn, viser en undersøkelse som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening onsdag.

Stortinget ber også regjeringen sørge for at samfunnets reaksjoner i forbindelse med rusbruk er «forholdsmessige og kan knyttes til selve bruken».

Dette gjelder særlig praksisen med å frata rusbrukere førerkortet, selv når det ikke er noen sammenheng mellom rusbruken og bilkjøring.

Les også: Frp sier nei til Aps ruskompromiss

SV: Gir ikke opp

Ifølge regjeringen var hovedintensjonen med rusreformen å fjerne stigmaet som er forbundet med rusbruk og slik gjøre det enklere å hjelpe rusavhengige.

SV gikk i utgangspunktet helhjertet inn for reformen. Men både Sp og Frp sa blankt nei. Det samme gjorde et flertall på Arbeiderpartiets landsmøte i april. Med Aps stemmer hadde reformen fått flertall.

Ap og Sp har på sin side ikke lyktes i å få resten av komiteen med på forslaget om å sikre en delvis avkriminalisering for tunge rusavhengige når det gjelder bruk og besittelse av mindre brukerdoser.

Wilkinson er skuffet over Ap, men sier at SV ikke vil gi opp.

– Vi skal få avkriminalisering igjennom, men det ser ut til at det ikke vil skje i år, sier han.

Melby: – Latterlig

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes er skuffet.

– I dag kunne vært en historisk dag. Men kampen for en rusreform er ikke over med dette, sier han.

Melby er særlig skuffet over Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

– Han er tidligere helseminister og burde lytte til oppdatert forskning istedenfor Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler. Venstre kommer til å fortsette kampen for en rusreform for alle, ikke det latterlige skillet Ap og Sp vil prøve å skape hvor de skal definere hvem som er «tungt rusavhengige,» sier hun.

Les også: Slik vil Oslo kommune bekjempe ungdomskriminaliteten