Meningene om effekten av klimakvoter er delte. Like fullt er klimakvoter en viktig del av norsk klimapolitikk. Mens staten kjøper inn klimakvoter for statsansattes internasjonale flyreiser utenfor EØS-området hvor flyselskapene selv er underlagt kvoteplikt, finnes det ingen tilsvarende ordning for stortingsrepresentanter.

- Stortingsrepresentantene kjøper flybilletter gjennom reisekontoret på Stortinget. Stortinget er ikke pålagt å kjøpe klimakvoter ved bestilling og kjøp av flyreiser, og har heller ingen ordning for dette i dag. Dermed er det slik at stortingsrepresentantene ikke kjøper klimakvoter når de bestiller flyreiser, opplyser stortingsdirektør Marianne Andreassen i en e-post til Nettavisen.

- Opplyser samtidig om at Stortingets administrasjon for tiden jobber med å få på plass en ny miljøstrategi for Stortinget, legger hun til.

I 2018 brukte Stortinget 21,1 millioner kroner på internasjonal reisevirksomhet, ifølge Aftenposten. Mange av destinasjonene har vært utenfor EU (deriblant Kina, USA, Canada, Singapore, Indonesia, Japan, Argentina og Uruguay), og er dermed ikke underlagt EUs kvotesystem.

Framtiden i våre hender mener at både statsansatte og stortingsrepresentanter bør redusere antall flyreiser, samt at Stortinget også bør kompensere for utslipp fra flyreisene gjennom «klimakvoter med høy kvalitet».

- Vi kan ikke løse klimaproblemet bare gjennom å kompensere for utslipp. Det viktigste Stortinget og staten kan gjøre er å redusere utslippene, og i denne sammenhengen betyr det faktisk færre flyreiser, sier leder for Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, i en uttalelse til Nettavisen.

- Både Stortinget og staten for øvrig bør integrere i retningslinjene for reisevirksomhet at de skal vurdere om reisen er nødvendig, og så langt det lar seg gjøre velge den mest miljøvennlige reisemåten. Deretter bør også Stortinget kompensere for flyreisene de absolutt må ta, i klimakvoter med høy kvalitet. Dette er et slags skadebegrensende tiltak og bør ikke være det viktigste de gjør, sier Riise.

Partiene har ikke oversikt

Nettavisen har kontaktet kommunikasjonsavdelingen eller stortingsgruppen til samtlige stortingspartier og spurt om deres stortingsrepresentanter likevel tar seg bryet med å kjøpe klimakvoter etter å ha bestilt reiser via reisekontoret.

Kommunikasjonsavdelingen til Senterpartiet vil ikke kommentere forespørselen, mens Venstre og Kristelig Folkeparti har så langt ikke besvart Nettavisens gjentatte henvendelser.

Rødt, Sosialistisk Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre har imidlertid svart følgende på spørsmål om deres representanter tar seg bryet med å kjøpe klimakvoter, ettersom Stortingets reisekontor ikke gjør det.

- Nei, Rødt prioriterer å jobbe for strukturelle og rettferdige løsninger på klimaproblemet, svarer sekreteriatsleder i Rødt, Fredrik V. Sand, til Nettavisen.

- Våre stortingsrepresentanter kjøper stort sett flybilletter via Stortingets reisekontor, og forholder seg til deres rutiner. Utover det har vi ikke oversikt over om noen velger å kjøpe klimakvoter på eget initiativ, sier kommunikasjonssjef i SV, Siri Gjørtz, til Nettavisen.

MDG er det eneste stortingspartiet som opplyser til Nettavisen at de vil ta seg bryet med å kjøpe klimakvoter på internasjonale reiser.

- Jeg har ikke reist på internasjonale jobbreiser mens jeg har vært stortingsrepresentant, så det har hittil ikke vært aktuelt for meg å kjøpe flykvoter. I mai skal jeg derimot på komitéreise med energi- og miljøkomiteen til California, og da kommer jeg til å kjøpe kvoter, sier nasjonal talsperson i MDG, Une Bastholm, til Nettavisen.

- Det viktigste jeg som privatperson kan gjøre for å kutte egne utslipp når det gjelder reiser er derimot ikke å kjøpe kvoter, men å fly så lite som mulig. Derfor velger jeg å reise med buss eller tog så ofte som mulig når jeg er på reise, sier Bastholm.

- Vi gjør ikke det systematisk for våre representanter når de reiser på jobbrelaterte, internasjonale reiser. Vi fører ingen oversikt over om noen representanter gjør dette på eget initiativ, sier sekretariatsleder Snorre Wikstrøm i Ap til Nettavisen.

- Jeg har ikke oversikt over den enkelte representants utenlandsreiser, men vil regne det som lite sannsynlig at Frps stortingsrepresentanter praktiserer kjøp av klimakvoter i særlig utstrekning, sier kommunikasjonssjef i Frps stortingsgruppe, Ida Krag, til Nettavisen.

- Vi er ikke kjent med at våre representanter kjøper klimakvoter på eget initiativ, men SAS betaler klimakvoter for de reisene representantene gjør med dem, sier sekretariatsleder Christina Wist i Høyre til Nettavisen, og henviser til SAS’ bonusopplegg som startet i februar.

- Samtidig er det viktig å påpeke at det viktigste bidraget for klimaet i dag er å begrense flyreiser, så langt det lar seg gjøre, legger hun til.

Kjøper kvoter for bonusmedlemmer

SAS bekrefter at de har innført en helt ny ordning der de kjøper klimakvoter for bonusmedlemmer.

- Vi betaler klimakvoter for alle våre bonusmedlemmer, enten du er stortingspolitiker eller ikke. Denne ordningen innførte vi 1. februar i år, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, til Nettavisen.

- Dette er noe vi innførte i tillegg til det obligatoriske europeiske kvotesystemet, sier Johansen.

SAS dekker også klimakvoter for statsansatte som er bonusmedlemmer. Dermed kommer flyselskapets innkjøpte klimakvoter som en bonus til klimakvotene som staten allerede kjøper for sine statsansatte.

Kvotekjøp for statsansatte

Klima- og miljødepartementet opplyser at ordningen med kjøp av klimakvoter for statsansattes flyreiser startet i 2008. Direktorat for forvaltning og ikt (Difi) innhentet fram til 2013 tall for statsansattes flyreiser, kvalitetssikret dem og beregnet antall kilometer som lå til grunn for kvotekjøpene.

- Ordningen var ressurskrevende, og merverdien av å innhente årlige tall ble vurdert som liten, opplyser ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet, Torgeir Strøm, i en e-post til Nettavisen.

Han opplyser at det i 2014 ble besluttet å legge historiske tall til grunn.

- For å sikre mot underrapportering av reiseomfanget legges kilometergrunnlaget fra 2012 (som var det høyeste i perioden 2009-2013). Kvotene som brukes til å dekke statsansattes flyreiser kjøpes gjennom statens ordinære kvotekjøpsprogram, opplyser Strøm.

- Denne ordningen gjelder kun internasjonale flyreiser, det vil si reiser utenfor EU. Statsansattes flyreiser internt i EU samt innenlands i Norge inngår som en del av EUs kvotesystem, der flyselskapene selv er underlagt kvoteplikt, opplyser Strøm.