STORTINGET, OSLO (Nettavisen): Tidligere torsdag meldte Nettavisen nyheten om at tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen hadde møte med flere stortingspolitikere der han fortalte om saken sin.

Som kjent har ikke Edvartsen fått dømme fotball på toppnivå i 2017 eller 2018 etter langvarige konflikter, og fikk også sparken fra sin sivile jobb som seksjonsleder i Norges Fotballforbund (se mer under).

Etter det Nettavisen har fått opplyst, skal dommerkonflikten med Edvartsen og den sivile arbeidssaken totalt ha kostet NFF rundt 2,5 millioner kroner. Dette får stortingspolitikere til å riste på hodet.

BAKGRUNN: Svein-Erik Edvartsen sparket som seksjonsleder i NFF

- Bedre at penger går til barn og unge

- Det er viktig for NFF, og idretten generelt, at slike konflikter unngås. Det er ingen positiv situasjon når det gjelder omdømme og holdningene til forbundet. Det bør være mulig å heve blikket og se litt fremover. De forvalter også fellesskapets midler, skattebetalernes penger, og det er ikke heldig at midler går til rettssaker og forlik. Det er bedre at de pengene går til barn og unge, sier stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp) til Nettavisen.

Ifølge egne årsregnskaper for 2017 og 2018 har NFF fått over 100 millioner kroner i offentlige tilskudd. Dette kommer frem av årsrapporten for 2018 på side 113.

Like før klokken 11.00 onsdag var Edvartsen på plass på Stortinget for å ha møter med Himanshu Gulati fra justiskomiteen, Tor Andre Johnsen fra transportkomiteen og visepresident på Stortinget og medlem av familie- og kulturkomiteen Morten Wold. Alle politikerne representerer Fremskrittspartiet (Frp).

Det var Rune Stenberg som var initiativtaker til møtet på Stortinget. Han er styreleder i fotballgruppen til Hamar IL, samme klubb som Edvartsen representerer. Johnsen, som selv er folkevalgt fra Hedmark, sier at han som politiker ikke kan gå inn i enkeltsaker, men er likevel frittalende.

- Vi har mange forskjellige møter med enkeltmennesker som har det vanskelig i hverdagen, på alle mulige forskjellige fagområder. Men vi går ikke inn direkte og prøver å instruere noen. Det har vi ingen praksis for, eller mulighet til. Men det er et signal fra oss politikere, når vi oppfordrer til enighet og til å følge forslaget til etisk komité om at de skal gi Edvartsen en ny sjanse, sier Johnsen.

- Idretten er opptatt av fair play, og at alle skal med. Det bør også gjelde for de som jobber med idrett, og ikke bare de som driver med idrett.

Les også: Edvartsen bryter tausheten: - Heksejakt og drittpakker

- Feil bruk av skattebetalernes penger

Ifølge VG skrev etisk komité (EK) følgende i sin konklusjon etter et møte 12. november 2018, etter langvarig konflikt mellom Edvartsen og NFF:

«EK er av den oppfatning at idretten bør gå foran med et godt eksempel, ved å skape arenaer for gjenreising av tillit. EK vil på denne bakgrunn gi Forbundsstyret råd om å bidra til at det, på et generelt grunnlag, etableres en arena der SEE (Svein-Erik Edvartsen, red. anm.) gis mulighet til å gjenreise tillit. «Det er opp til forbundsstyret å vurdere hvilket nivå og hvilken arena dette eventuelt skal gjennomføres på».

- Her bør det være mulig å komme til en enighet uten å krangle i det uendelige. Jeg kommer ikke til å ta et formelt initiativ til det, men jeg synes fotballforbundet selv burde heve blikket og se fremover i denne saken. Jeg synes forslaget fra etisk komité er et konstruktivt og godt forslag. Det er mulig å inngå kompromiss, og gi Edvartsen en ny sjanse.

Johnsen sier det ikke vil være aktuelt å sanksjonere mot NFF ved for eksempel ved at regjeringen bevilger mindre penger.

- Det blir nok ingen formell endring eller sanksjon, men det viktigste signalet vi kan gi er å si at det blir feil bruk av skattebetalernes penger, ved å bruke de på rettskonflikter og forlik. De må brukes på barn, unge og idretten, ikke til krangling, sier Johnsen.

Les også: Svein-Erik Edvartsen har fått ny jobb

Gulati fra justiskomiteen mener det kan være aktuelt å se på lovverket når det kommer til stillingsvern for arbeidstakere. Han understreker at det ikke er politikernes hensikt å blande seg inn i enkeltsaker, men heller se overordnet på problemstillinger.

- Vi fikk opp en del prinsipielle problemstillinger som jeg synes er interessante, og som vi kommer til å følge opp på en god måte. Det gjelder blant annet rettigheter som fotballdommere og enkelte andre yrkesgrupper har, når man har en arbeidsgiver som har en særskilt makt fordi man har et slags monopol, sier Gulati til Nettavisen.

- Dersom en dommer ikke får lov å dømme så er det ikke noe annet sted han eller hun kan gå. Da er det viktig at man har sikkerhetsventiler som gjør at man ikke kan bli utsatt for usaklig forskjellsbehandling, uten at vi tar stilling i denne konkrete saken.

- Er ikke stillingsvernet godt nok i Norge i dag?

- Det er det prinsipielle vi prøver å diskutere, men dessverre er det mange saker fra idretten og mange organisasjoner, hvor personer som møter tøff motstand rett og slett gir opp i stedet for å ta opp kampen. Det er viktig at man har ventiler, spesielt i tilfeller med organisasjoner som mottar midler fra det offentlige for å drive idrett.

Les også: Edvartsen ble overrasket da han leste i media at han var ferdig i NFF

NFF: - Tar ikke dialog gjennom media

- Vil det være aktuelt å sanksjonere mot NFF?

- Når det offentlige gir penger, har vi muligheter for å stille krav. Det har vi gjort med tanke på åpenhet, og det kan bli aktuelt å presisere at de må være bevisst ansvaret de har ved å være monopolist som skal gi oppdrag til enkelte yrkesgrupper. Men dette får vi se nærmere på, sier Gulati.

- Men det er en interessant prinsipiell problemstilling som Edvartsens sak illustrerer, og det er en problemstilling vi skal se nærmere på det.

Dommersjef i NFF Terje Hauge henviser til kommunikasjonssjef Yngve Haavik som skriver følgende i SMS-er om kritikken fra politikerne:

- Dialogen mellom politikere får vi ta direkte med dem, og ikke gjennom media, uten å gå inn på enkeltsaker. Vi har dessuten kommentert denne saken mange ganger, og har ingen ytterligere kommentarer.

Edvartsen håper at fokus på hans problemstilling kan resultere i en mer prinsipiell debatt. Men han er klar på at han ønsker å komme tilbake som toppdommer.

- Det jeg håper å få ut av dette er at det settes fokus på usaklig forskjellsbehandling for monopolister. Jeg har kun én potensiell arbeidsgiver, og det er Norges Fotballforbund, når vi snakker om å være toppdommer. Trenere og spillere har mange andre potensielle arbeidsgivere. Men som dommer, og som toppdommer, som NFF nå har anerkjent som et yrke, så føler jeg at jeg er ilagt yrkesforbud uten saklig grunn, til tross for at jeg mener jeg er kvalifisert for å dømme i Eliteserien, sier Edvartsen til Nettavisen.

- Hva håpet du dette konkrete møtet skulle resultere i?

- Jeg håper det skal resultere i at stillingsvern for yrkesgruppen toppdommere, uansett idrett, kan forsterkes, og at monopolistene ikke har mulighet til å bruke maktmisbruk uten at det legges faglige kvalifikasjoner til grunn.

- Hva er situasjonen din akkurat nå, ser vi deg på eliteseriearenaer i 2019 eller 2020?

- Jeg håper jeg får komme tilbake som toppdommer, og jeg er villig til å kvalifisere meg, og dømme på det nivået jeg blir kvalifisert for. Men slik det er nå, får jeg ikke engang muligheten til å kvalifisere meg, og det synes jeg er trist.

Fikk sparken i NFF

Edvartsen har vært i langvarig konflikt med Norges Fotballforbund (NFF). Etter en bitter krangel mellom ham og dommersjef Terje Hauge, som ble offentlig kjent i 2017, endte det med at Edvartsen ikke fikk dømme i NFF-regi i 2017- eller 2018-sesongen.

Trolig kan Edvartsen se langt etter noen gang å få dømme på toppnivå. Edvartsen og advokat John Christian Elden har tidligere varslet at dette spørsmålet på ingen måte er avklart på grunn av det inngåtte dommerforliket for 2017 og 2018.

Den tidligere toppdommeren ble også avskjediget fra sin sivile jobb i NFF og partene skulle etter planen møttes i Oslo tingrett i juni. I tolvte time inngikk partene forlik og rettssaken ble aldri noe av.

Avskjedssaken endte med at NFF betalte mer enn en halv million kroner til Edvartsen. 200.000 kroner var til ham selv, mens 350.000 kroner gikk til Edvartsens saksomkostninger etter å ha fått bistand fra stjerneadvokaten John Christian Elden.

Edvartsen har i tillegg fått til sammen over én million kroner for å få dommerkonflikten ut av verden for 2017 og 2018. Dette kommer i tillegg til de 550.000 kronene han fikk for å droppe å gjennomføre rettssak i arbeidskonflikten.

Nettavisens kilder anslår at dommerkonflikten med Edvartsen og den sivile arbeidssaken totalt skal ha kostet NFF rundt 2,5 millioner kroner.