Torsdag kveld ble det kjent at Oslo politidistrikt skal etterforske om stortingspolitikere har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget.

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun videre.

Midlertidig leder

Svein Harberg (H) trer inn som leder av presidentskapet til en ny stortingspresident er valgt.

– Stortingspresidenten er president til ny president er valgt. Men hun trekker seg, og presidentskapet arbeider videre. Jeg trer inn som leder når stortingspresidenten ikke er til stede, så jeg skal ta det ansvaret og tre inn inntil vi får valgt ny president og har et komplett presidentskap, sier Harberg til NTB.

Høyres visepresident på Stortinget sier at han vil sørge for at presidentskapets arbeid med å rydde opp i pendlerboligsakene, fortsetter selv om stortingspresident Eva Kristin Hansen torsdag kveld trakk seg.

Saken fortsetter under avstemningen.

Hansen sier selv at hun regner med at hun er en av de seks stortingspolitikerne som nå er under etterforskning i pendlerboligsakene.

– Det er ikke unaturlig at det blir etterforskning av disse sakene. Det forholder vi oss til. Etterforskning er vanligvis en veldig god ting for å avklare skyld eller ikke-skyld. Det skal ikke vi blande oss inn i, sier Harberg.

Han sier det ikke er noen tvil om at pendlerboligsakene går på politikernes tillit løs, men sier at Stortinget er beredt på å gjøre en innsats for å gjenvinne tillit.

Støre: Riktig at stortingspresidenten fratrer

Arbeiderpartiets leder, statsminister Jonas Gahr Støre, sier det er riktig at partiets stortingspresident går av etter pendlerboligsaken.

– Jeg har i kveld fått beskjed av Eva at hun ønsker å trekke seg fra vervet som stortingspresident. Jeg vet at denne saken er vond for henne og at hun er lei seg. Men jeg mener det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier Støre.

Les også: Hun ble dømt «for en bagatell» – nå krever 77-åringen likhet for loven

– Vi er avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet. De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten. Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både regelverk og enkeltsaker, sier Støre.

Etterforskning

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim utstedte torsdag kveld en etterforskningsordre på bakgrunn av nyhetene om at flere stortingsrepresentanter kan ha praktisert pendlerregelverket feil. Det er Finans- og spesialseksjonen ved Oslo politidistrikt som nå vil etterforske om stortingsrepresentantene har mottatt en uberettiget fordel ved at de er tildelt pendlerleilighet på uriktig grunnlag.

Etterforskningen beordres selv om påtalemyndigheten ikke har mottatt noen anmeldelse fra Stortinget.

– Gjennom mediene har det i løpet av høsten framkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk. Flere av de folkevalgte har også uttalt seg i mediene, skriver førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i etterforskningsordren som ble offentliggjort torsdag kveld.

Les også: Slik forklarer Hansen seg: – Bodde ikke fast i Ski

Han skriver videre at påtalemyndigheten gjennom etterforskningen nå skal søke å klarlegge både det som taler mot de aktuelle personene og det som taler til deres fordel.

– Etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig, slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe, skriver Alfheim videre.

Slik forklarer hun seg

I et brev offentliggjort på Stortingets sider torsdag kveld kommer redegjørelsen fra Eva Kristin Hansen. Der forklarer hun blant annet at hun hadde stortingshybelen fra 2005 til 2017.

– Jeg har leid den omtalte boligen i Trondheim siden 2011, etter et samlivsbrudd. Leieforholdet i Trondheim var et ordinært kontraktfestet leieforhold. Jeg har dokumentert at jeg betalte månedlig husleie hele perioden. Jeg bodde i leiligheten da jeg var i Trondheim. Den var, som det står i folkeregisterloven, en bolig jeg disponerte til privat bruk, skriver Hansen.

Les også: Jussprofessor om stortingspresidenten: – Groveste jeg har sett i pendlerboligsakene

– Før dette hadde jeg annen fast bopel i Trondheim. Jeg fikk etter samlivsbruddet en ny kjæreste. Han bodde da i en generasjonsbolig som han eide sammen med sin mor i Ski, nå Nordre Follo. Høsten 2014 kjøpte jeg meg inn i huset til min ektemann av familiære årsaker som jeg orienterte om i møte med de parlamentariske lederne. Jeg etablerte meg ikke fast i boligen i Ski. Jeg og min ektemann fortsatte å ha husholdning og bo forskjellige steder som vi også gjorde da vi ble ordentlig etablert som kjærester. Disse stedene jeg og min ektemann bodde på, var min faste og folkeregistrerte bolig i Trondheim, stortingshybelen i Oslo og min ektemanns primærbolig i Ski. Jeg har ikke leid ut noen av boligene. Jeg har hatt faste boutgifter for boligene i Trondheim og i Ski, i tillegg til mindre husholdningsutgifter på stortingshybelen som jeg har disponert vederlagsfritt, skriver stortingspresidenten videre.

– Selvsagt

Hun oppgir at det var selvsagt for henne å beholde den folkeregistrerte adressen i Trondheim.

– Fordi mitt politiske virke, mine velgere og mitt verv er i Sør-Trøndelag, var det selvsagt for meg å beholde min folkeregistrerte adresse i Trondheim. I 2013 fikk jeg igjen innvilget pendlerbolig i Oslo mens leiligheten i Trondheim var mitt folkeregistrerte hjem, skriver hun.

– Da jeg i 2014, etter at jeg giftet meg, kjøpte meg inn i min manns bolig i Nordre Follo flyttet jeg, av private årsaker, ikke fullt og helt inn der. Jeg fortsatte å oppholde meg i pendlerleiligheten og i Trondheim. Dette er grunnen til at jeg ikke var inne på tanken å melde flytting til Nordre Follo på det tidspunktet. Jeg forholdt meg til at Trondheim fortsatt var min hjemkommune, i henhold til folkeregisterloven.

– Motivert av private forhold

I oktober 2015 ble Hansen hardt skadet, og gjennom flere omfattende operasjoner i årene som fulgte.

– Jeg var i perioden 2015 til august 2017 i lengre perioder sykemeldt. I disse periodene var jeg mye i Ski fordi der kunne jeg få hjelp av svigerforeldre til å mestre hverdagen. I denne tiden begynte jeg å tenke på at jeg hadde lyst til å lande livet mitt, og særlig etter en krevende valgkamp følte jeg at jeg måtte velge ett sted å slå meg til ro. Siden det ikke var aktuelt å ta med svigerforeldre opp til Trondheim, ble valget Ski, skriver stortingspresidenten i brevet til Stortinget.

– En annen side ved dette var at jeg og min mann ville unngå den omflakkende tilværelsen vi hadde hatt til da, der vi i praksis delte tiden mellom tre bosteder. Beslutningen om å melde flytting og si opp pendlerboligen var altså motivert av dette og private forhold, og hadde ikke med noen mistanke om at jeg hadde brutt noen regler til da, legger Hansen til.