Gå til sidens hovedinnhold

Støtte for nedleggelse av Ullevål

Ledelsen ved fem sykehus i Oslo ga tirsdag sin støtte til å legge ned Ullevål universitetssykehus i 2020.

ULLEVÅL: Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet sykehus og Aker universitetssykehus svarte tirsdag på et høringsnotat fra Helse Sør-Øst, der det er lagt fram fem modeller for omorganisering av sykehusene.

Dette er en del av Helse Sør-Østs omorganiseringsprosess for sykehusene som skal være ferdig i 2020.

Ifølge Dagens Næringsliv går Helse Sør-Øst inn for ett høyspesialisert sykehus ved Rikshospitalet, og tre lokalsykehus: Aker, Lovisenberg og Diakonhjemmet.

Ullevåls lokalsykehusfunksjon utgjør i dag rundt en tredel av dagens virksomhet, og denne skal etter planen flyttes til Aker sykehus. Overføringen fra Ullevål til Aker kan skje i 2011.

Lederne for de fem Oslo-sykehusene støtter forslaget om å slå sammen Rikshospitalet og Ullevål og frata begge sykehusene lokalsykehusfunksjonene. Også Ullevål-sjef Tove Strand støtter planen, melder VG Nett.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen