Gå til sidens hovedinnhold

Støtte også til Holmlia ungdomsklubb

Også i år ligger det an til at Søndre Nordstrand skal få statlig støtte til barne- og ungdomstiltak.

Søndre Nordstrand: Også tidligere år har bydelen fått slik støtte, og nå sender BU inn sin prioriteringsliste.

Nordstrands Blad omtalte administrasjonens forslag til prioritering for et par uker siden. Og BU fulgte opp dette, men med en liten korrigering. Etter forslag fra kultur- og oppvekstkomiteen ville de også at Holmlia ungdomsklubb får penger.

Det er satt opp to alternative prioriteringslister. Den ene går på at innvilget beløp er som det har blitt søkt om. Den andre går på at bydelen får samme beløp som i 2006 (980.000 kroner).

I første omgang var Holmlia ungdomsklubb strøket av listen, men har nå kommet inn med 25.000 kroner. De øvrige som er anbefalt er: (søkt beløp/justert etter 2006-bevilgning)En meningsfylt fritid
- Mortensrud aktivitetshus 252.000/135.000

Helårs turvirksomhet til Veisten gård og Håøya
- Søndre Holmlia Fritidssenter 375.000/155.000

Drift av Åsbråten kulturkafé
- opplæringstiltak for utsatt ungdom 500.000/445.000

Summer in the City
- sommertilbud til jenter på Søndre Aas gård 94.500/75.000

Det etniske stabburskjøkken
- tilbud til etnisk ikke-norske jenter på Søndre Aas gård 279.300/ 145.000

Holmlia Ungdomsklubb
- 30.000/25.000

Det var bare få kommentarer da denne saken ble behandlet i BU sist torsdag. Hanne Hodnebrug (KrF) ga uttrykk for håp om at flere vil bruke Holmlia Ungdomsklubb i det den kan være bra for integrering.

Ann Helen Hjelmerud (FrP) stemte for bevilgning til turer til Veisten og Håøya under den forutsetning at dette skal være et tilbud til unge i hele Søndre Nordstrand bydel - ikke bare fra Holmlia.

Reklame

NÅ: 60 % på kule badebukser