Gå til sidens hovedinnhold

Stovner: Satser på kultur

Har bydelen et overskudd/ underskudd i sitt regnskap for 2006?
7,2 millioner i mindreforbruk

Hva er hovedårsaken til et overskudd/ underskudd?
5 millioner til ordinær drift overført til 2007. Enstemmig politisk vedtak om å setter pengene inn på reservekonto.
2,2 millioner er statlige midler som er øremerket

Hvordan ligger det an for 1. kvartal 2007?
Et budsjett i balanse og ingen store røde lykter som lyser.
Hva var regnskapsresultatet for årene 2004 og 2005?
Henholdsvis 6 millioner og 4 millioner i pluss.

Hvordan bruker bydelen overskuddet, event. hvordan dekker bydelen inn et underskudd?
Overskudd på bydelsregnskap har med måloppnåelse å gjøre- nå formålet med tjenestene. Det er politikerne som setter agendaen.

Hva har vært bydelens hovedutfordring siste tre år?
Å komme ut av det gamle skall rundt Stovnerrapporten

Hva er hovedutfordringen nå?
n Nedre Fossum skal bygges ut og bli en moderne barnehage, helsestasjon med en samling av tjenestene og en kulturdel.
n Kulturløftet løfte kompetanse internt.
n Utforme nytt sykehjem. Det gamle var dyrt å drive og umorderne.
n Kjernetidsprosjekt.
n Godkjenning av nye barnehager.

Kilde: Avdelingssjef for personal og økonomi, Bjørnar Berg.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler