I begynnelsen av mai meldte Nettavisen nyheten om at Østre Innlandet tingrett har nektet Viggo Kristiansen å vitne i en straffesak mot en 32 år gammel mann.

Saken var egentlig berammet 24. mai, men ble utsatt i påvente av at Høyesterett skal ta stilling til en anke om at Viggo Kristiansen og andre vitner skal få forklare seg i retten.

Den 32 år gamle mannen er tiltalt for å ha motarbeidet aktører i rettsvesenet. Ved to anledninger i oktober i fjor sendte han meldinger på Messenger til DNA-ekspert Bente Mevåg. Hun hadde en sentral rolle i Baneheia-saken (se faktaboks under) da hun tolket DNA-prøver fra spanske eksperter.

Les også: Riksadvokaten vil gjenåpne saken mot Jan Helge Andersen

– Måtte du brenne i helvete

I meldingene skrev den tiltalte mannen følgende på Messenger:

«Jævla justismorderfitte, som villedet retten, tyranniserte dine ansatte og motarbeidet Viggo Kristiansens gjenopptakelse. Du har ikke en gang anstendighet til å be om unnskyldning. Måtte du brenne i helvete!»

Mannen nekter straffskyld.

– Saken er utsatt fordi tiltalte i saken blir nektet å føre bevis for hvorfor han sendte meldingen. Det mener vi har betydning både med tanke på om det han har gjort i det hele tatt er straffbart og for en eventuell straffutmåling fra retten, sier toppadvokaten Arvid Sjødin til Nettavisen.

Han fikk avslag både av tingretten og i Eidsivating lagmannsrett for å føre de ønskede vitnene.

– Jeg mener Høyesterett må ta stilling til om det er lovlig å nekte en part å føre bevis som kan ha betydning. Det er uheldig at min klient er hindret fra å møte i retten. At saken er utsatt er også uheldig for fornærmede i saken.

Nettavisen har vært i kontakt med Kristiansen, men han opplyser at han ikke har hørt noe om at han skal vitne eller at saken er utsatt.

Derfor får ikke Viggo Kristiansen vitne

Kristiansen ble dømt til forvaring, lovens strengeste straff, og sonet uskyldig nærmere 21 år før han ble løslatt 1. juni 2021. I desember i fjor ble han endelig frikjent i saken.

I dommene i den opprinnelige Baneheia-saken i 2001 og 2002 ble Mevågs vitnemål lagt til grunn for domfellelse sammen med øvrige bevis i saken, heriblant det mye omtalte mobilbeviset og nå dømte Jan Helge Andersens forklaring. Han er nå siktet for drapet som Kristiansen ble frikjent for.

Mevåg har ved flere anledninger nektet å uttale seg om sin forklaring i retten som bidro til at Kristiansen ble dømt.

Den 32 år gamle mannen ønsker å føre følgende vitner i rettssaken:

  • Viggo Kristiansen.
  • Olav Gunnar Ballo, tidligere direktør ved Rettsmedisinsk institutt.
  • DNA-ekspert Ragne Farmen.

Les også: Viggo Kristiansen kan kreve mer enn 30 millioner kroner i erstatning

I den nylige avgjørelsen fra Eidsivating lagmannsrett om å nekte vitnene, skriver de:

«Mevåg har vært sakkyndig i straffesak mot Viggo Kristiansen i den såkalte Baneheia-saken. Etter lagmannsrettens syn er det grunnlag for å avskjære de påberopte vitne- og dokumentbevis, fordi bevisene gjelder forhold som er uten betydning for dommens innhold.»


Lagmannsretten skriver også i avgjørelsen at de slutter seg til argumentene fra Østre Innlandet tingrett om å nekte å føre vitnene:

«Saken og dens bevisførsel dreier seg om hvorvidt det er grunnlag for domfellelse eller ikke i samsvar med tiltalen, og evt. reaksjonsfastsettelse. Den dreier seg ikke om vitne Mevåg og hennes arbeide og ansvarsområder knyttet til Baneheia-saken og gjenopptakelsessaken i forhold til Viggo Kristiansen.

Saken dreier seg heller ikke om en evaluering av det arbeide som Mevåg utførte som sakkyndig i de nevnte saker. Med dette dreier saken seg heller ikke om det å belyse Mevåg sin rolle, hennes arbeide og kvaliteten av dette knyttet til verken Baneheia-saken eller gjenopptakelsessaken fra Viggo Kristiansen sin side. Med dette dreier saken seg heller ikke om den uopprettelige skaden som Baneheia-saken har vært for Viggo Kristiansen og konsekvensen av denne.»

Les også: Her er Viggo Kristiansen i sin egen stue som fri mann for første gang på 21 år


Lagmannsretten viser også til at Kristiansen ble frikjent i Baneheia-saken i desember i fjor og at den dermed er endelig avgjort for hans del.

– Jeg er kjent med at det er kommet en anke og påtalemyndigheten har mottatt begrunnelsen for den. Jeg fastholder de standpunktene som tidligere er uttalt og argumentert med til domstolene, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter til Nettavisen.

– Jeg forstår at en utsettelse av saken er en belastning for hans klient og andre i saken, men det er han selv som har valgt å anke.


Får ikke avisartikler som bevis

I anken til Høyesterett skriver Sjødin at hans klient ønsker de aktuelle vitnene som et ledd i å bevise hvorfor han impulsivt skrev meldingene til Mevåg.

«Bakgrunnen var at han nettopp hadde lest en artikkel i Politiforum med tittel «– Villedet om Baneheia i retten», intervju av lege Ole Gunnar Ballo av 22.10.2022. Ballo var Bente Mevågs sjef da feilen ble begått.»

Mevåg slo senere tilbake mot anklagene fra Ballo, også det i Politiforum.

I ankeskrivet påpeker Sjødin at Mevåg opplyste til retten at det var funnet DNA fra to personer på åstedet i Baneheia-saken, noe som altså har vist seg ikke å stemme.

«Den aktuelle artikkelens omtale av justismordet i Baneheia-saken, var direkte årsak til XXs ytring.»

I tillegg til vitnene ønsker 32-åringen å legge fram dokumentbevis som Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse fra februar 2021, avisartikler som forteller om Mevågs feil og dokumentasjon fra Kristiansens sak som skal vise Mevågs feil.

– Din klient har skrevet stygge ting til Mevåg. Er det innenfor å kalle henne det han innleder meldingen med og det han avslutter den med? spurte Nettavisen Sjødin i begynnelsen av mai.

– Det du tar opp nå er et annet spørsmål som går på å bruke skjellsord. Men vi vet alle i Norge at det er lov å kalle en politimann for «hestkuk». Dette er snakk om et annet forhold enn det tiltalen gjelder, svarte han.