Den norske staten skal bruke milliardbeløp på å kjøpe klimakvoter i utlandet og i teorien stimulere til mer miljøvennlig kraftproduksjon.

Såkalte grønne sertifikater bygger på samme logikk. Men hvorfor skal forbrukerne betale regningen i form av høyere strømpris?

Så godt som all norsk kraftproduksjon er fornybar og miljøvennlig. Det siste året har Norge produsert 134 GWh per måned. Av dette står vannkraft for 131 GWh, varmekraft for to og vindkraft for 1 GWh.

Norske klimautslipp skyldes ikke vår kraftproduksjon. Rundt 80 prosent av utslippene kommer fra olje- og gassutvinning, industrien og veitrafikken.

Det siste året har Norge vært nettoeksportør av elektrisk kraft - og har måned for måned solgt tre ganger mer miljøvennlig strøm ut av landet enn vi har kjøpt miljøvennlig kull- og kjernekraft fra utlandet.

Det er derfor vanskelig å se at gårsdagens nyhet om å innføre et felles marked for grønne sertifikater mellom Norge og Sverige vil ha noen særlig betydning for norske klimagassutslipp.

Derimot er det grunn til å frykte at det kan føre til økt strømpris for norske forbrukere. Siden Norden har et felles elektrisitetsmarked vil norske forbrukere være med på å ta regningen for at Sverige avvikler kullkraft og bygger mindre lønnsom vindkraft. På pressekonferansen ble ekstraskatten anslått til mellom 200 og 1000 kroner per husstand.

Ikke alle er enige - les bloggen til Andreas Halse i Oslo Ap:Grønne sertifikater er genialt

Grønne sertifikater fungerer slik at elprodusenter som bruker fornybare energikilder - som vannkraft og vindkraft - får verdipapirer, eller såkalte grønne sertifikater.

Disse kan selges til kraftkjøperne (altså mellomleddet mellom forbrukerne og kraftprodusentene), og kraftkjøperne pålegges av myndighetene å kjøpe en viss prosent av sin kraft fra miljøvennlige produsenter.

Dette fører naturlig nok til prisoppgang for forbrukerne, og denne straffeskatten på grønn strøm støtter utbygging av nye, men lite lønnsomme, utbygginger av eksempelvis bølgekraft eller vindkraft.

Jeg er for økonomiske gulrøtter for å støtte miljøvennlig kraftproduksjon, men skjønner ikke hvorfor norske forbrukere skal betale regningen for en politisk målsetting.

Alternativet er et såkalt feed-in-system, hvor det staten støtter grønne elkraftprodusenter med et fast tilskudd per kilowatt-time.

Begge systemene bruker økonomiske gulrøtter til å fremme grønn strøm.

Forskjellen er at det ene går fra statens velfylte finanser - mens det andre går fra forbrukernes lommebok.

Det er en litt pussig skatt i et land som har verdens mest miljøvennlige kraftproduksjon.