Se Raymond Johansen opplyse om de nye tiltakene:

Flere grunner til økt smitte

- Jeg vet at det jeg ber om er mye. Slik startet Johansen (Ap) søndagens pressekonferanse.

Han sier det ikke har vært så høye smittetall i hovedstaden siden januar, og at økningen kommer til tross at nedstengning og strenge tiltak. Han sier at det finnes en forklaring om hvorfor smitten øker.

- For det første har Norge gjennom importsmitte fått mutanter som er mer smittsomme. Fordi vi var usikre ba vi FHI på omfanget, om å analysere alle positive koronaprøver. Nå har vi fått svar. Analysene viser at mellom 50 og 70 prosent er den britiske mutasjonen, sier Johansen.

Byrådslederen opplyser at flere tester seg, og at Oslo stadig setter testrekorder.

- Det gjør at vi fanger opp mer smitte, og dermed går også smittetallene opp.

En tredje grunn Johansen mener fører til smitteøkning, er at flere er på farten.

- Flere drar på kontoret, og da er det flere på kollektivtrafikken. Flere besøker hverandre, og flere er på kafé. Og dere, jeg skjønner det veldig godt, sier han.

Nye tiltak

Det har den siste uka vært en kraftig økning i antall smittetilfeller i Oslo. Dette er bakteppet for de nye, strengere tiltakene.

De nye tiltakene vil gjelde til og med mandag 15. mars.

Dette er tiltakene:

  • Alle serveringssteder må stenge, med unntak av for take-away.
  • Alle butikker må stenge, med unntak av butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten, slik som dagligvarehandel, apoteker og vinmonopol.
  • Gallerier og kunstutsalg må stenge.
  • Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes.
  • Utendørs arrangementer forbys, med de samme unntakene som innendørsarrangementer, det vil si bisettelser og begravelser, vielser, dåp og liknende ritualer, kamper, konkurranser og forestillinger med profesjonelle deltakere uten tilskuere og digitale arrangementer, med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
  • Det innføres rødt nivå i voksenopplæringa og i videregående skole fra mandag 1. mars. Ingen elever skal møte opp på skolen mandag eller tirsdag. Elevene skal ha digital undervisning eller undervisningsfri. Fra og med onsdag skal alle skoler drives i en kombinasjon mellom fysisk oppmøte og digital undervisning. Byrådet tar på å innføre massetesting av elever med spyttprøver fra 8. mars, og økt testing av alle lærere.
  • For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune en egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunne straffes med fengsel i inntil 6 måneder. De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet og forsterket testing på byggeplasser.
  • I tillegg anbefaler byrådet folk å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av enslige og barn og ungdom i samme kohort.

- For noen uker siden sa jeg at Oslo var på bristepunktet. Det er ingen tvil om at mange sliter voldsomt på grunn av nedstengningen. Det å komme med dårlige nyheter gang på gang, det kjenner vi på, sier Johansen.

- Det er lov å være lei seg i dag, fortsetter byrådslederen.

Rødt nivå på videregående skoler

- Vi går nå inn i den siste og mest krevende fasen av pandemien, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) under pressekonferansen.

Hun sier at de er nødt til å stramme inn på videregående skoler. Smittetallene har i den gruppen mer en femdoblet seg de siste ukene.

- Vi vet at videregående elever reiser på kryss og tvers av byen for å komme seg på skolen. Smitten har økt kraftig mot slutten av denne uka, og vi ser at vi må innføre nye tiltak, sier Thorkildsen.

Byråden opplyser at skolene kan gi elevene fri mandag for å kunne omstille seg til rødt nivå. Innen onsdag 3. mars skal imidlertid alle skole være operative på rødt nivå.