Gå til sidens hovedinnhold

Streiker mot ny lov

Ansatte i private barnehager går tirsdag til politisk aksjon. Med streiken marker de sitt klare nei til regjeringens forslag om ny barnehagefinansiering.

NORDSTRAND: Aksjonen gjennomføres fra klokken 12.00, samtidig som Stortingets familie- og kulturkomité behandler saken.

Blir forslaget (se faktaboks) vedtatt i Stortinget 2. juni, kan det få store konsekvenser for de private barnehagene, i følge Kathrine Kolltveit, styrer i Christiania Kulturbarnehage på Nordstrand.

- Vi får en uforutsigbar økonomi, vi mister klageretten til Fylkesmannen, får flere barn per ansatt og lavere kvalitet .

- Nedleggelser kan bli resultatet, sier hun.

Likeverdig

Styrer Brede Fosshaug i Christiania Kulturbarnehage på Bjørndal sier det rett ut:

- Mange private barnehager ville ikke overlevd uten dagens lov om at godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlig tilskudd. Det er jo det eneste tilskuddet vi får.

Tross intensjonene om likhet, får private barnehager i dag bare 85 % av det en kommunal barnehage får.

- Vi kjemper altså fortsatt for likestilling. Med det nye lovforslaget skal kommunene fritt fastsette tilskuddene etter eget skjønn. Minimumsgarantiene forsvinner, forteller Kolltveit og Fosshaug.

Solhjell skuffer

Sistnevnte mener det virker som et forsøk på kommunalisering fra regjeringens side.

- På lang sikt kan det føre til at private barnehager forsvinner helt. Monopol er ikke bra for kvaliteten, sier Fosshaug.

De to styrerne er derfor skuffet over statsråd Bård Vegar Solhjell (SV).

- På landsmøtet i Private barnehagers landsforbund sist høst, sa han at det nå skal satses på kvalitet. Fjernes § 14, holder han ikke ord. Det må vi si fra om, sier de to.

- Det er viktig å få frem at dette ikke er en aksjon mot kommunen, men ene og alene mot regjeringens uforståelige forslag, sier Kathrine Kolltveit.

Rammer foreldrene

Det er stor oppslutning om streiken i de private barnehagene. Og de ansatte har god støtte fra berørte foreldre.

- De blir en uskyldig part i denne saken når de må hente barna midt på dagen. På den annen side, blir forslaget vedtatt, vil det ramme mange foreldre i fremtiden, sier Fosshaug.

Han håper de ansvarlige politikere legger merke til tirsdagens aksjon.

- Det skal merkes når 100.000 barn tas ut fra 2000 barnehager samtidig. Og vår oppfordring er helt klar: Se oss! Hør oss! sier han.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag