*Nettavisen* Nyheter.

Strippes for millionstøtte

Foto: Foto (NRK/Nettavisen)

Stod sammen med staten, men tapte - nå skal staten bestemme hvor mange subsidiemillioner som må betales tilbake.

08.10.12 22:49

I fjor kom EFTAs overvåkingsorgan ESA fram til at ekstrabetalingene den norske staten ga til Hurtigruten i 2008, var ulovlig statsstøtte.

Dette likte verken den norske stat eller Hurtigruten og klagde avgjørelsen inn for EFTA-domstolen. På spill er 145 millioner kroner, som ESA mener at staten har gitt Hurtigruten i ulovlig statsstøtte.

- Vi er tilfreds

- Vi er tilfreds med at EFTA-domstolen opprettholder vårt vedtak. Vi vil nå studere detaljene i dommen, sier informasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i ESA til Nettavisen NA24.

Sammen har den norske stat og Hurtigruten kjørt hardt på at støtten som ble gitt, var lovlig.

- Det var en prinsippsak hvor vi var på parti, sier juridisk direktør i Hurtigruten, Ole Fredrik Hienn, til Nettavisen NA24.

Nå blir imidlertid den norsk stat motpart når millionsubsidiebeløpet skal fastsettes.

- Nå er det staten og Norge som blir motpart, fortsetter Hienn.

For sånn er regelen. ESA har nå sendt saken tilbake til den norske stat, for å fastsette hvor mye som Hurtigruten har fått i ulovlige subsidier.

235 millioner utestående

Hurtigruten har 235 millioner kroner utestående, men har regnskapsmessig inntektsført hele beløpet. Kun 35 millioner kroner er avsatt til tap.

«Staten stanset sine utbetalinger sommeren 2010, og Hurtigruten ASA har 235 millioner kroner utestående under avtalen. Selv etter ESAs egen vurdering har Hurtigruten ASA således krav på rundt 90 millioner kroner i ytterligere utbetalinger», skriver Hurtigruten i en børsmelding.

Saken dreier seg om en tilleggsavtale til den forrige kystruteavtalen av 2004, som ble avsluttet 31. desember 2011. Uenigheten mellom ESA på den ene siden og staten og Hurtigruten på den andre, har bestått i hvordan kostnader skal allokeres mellom turistproduktet til Hurtigruten og transportkjøpet til staten.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Scanpix/HANDOUT

«I 2008 inngikk staten ved Samferdselsdepartementet og Hurtigruten ASA, en avtale om tilleggskompensasjon under den tidligere kystruteavtalen av 2004. Den samlede tilleggskompensasjonen var i størrelsesorden 405 millioner kroner. Staten la den gang til grunn at tilleggsbevilgningen var i tråd med statsstøtteregelverket», skriver Hurtigruten.

«Det faktum at ESAs vedtak opprettholdes innebærer ikke nødvendigvis at ESAs vurdering av hvor stor del av det utestående beløpet Hurtigruten kan få utbetalt, blir avgjørende. Dette er i utgangspunktet et separat spørsmål mellom staten og Hurtigruten ASA, som eventuelt kan bringes inn for en norsk domstol», fortsetter meldingen.

Hurtigruten ASA vil nå analysere dommen for å vurdere de neste steg.

Den nye åtteårsavtalen mellom Hurtigruten ASA og staten for kystruten Bergen-Kirkenes som trådte i kraft 1. januar 2012 er ikke påvirket av dommen. Avtalen skal være på 5,12 milliarder 2011-kroner.

Kjente aksjonærer

Selskapets største aksjonær er den profilerte mediemannen Trygve Hegnar. Han er også styreformen i selskapet.

Han eier 33,14 prosent av aksjene som onsdag formiddag er verdt over 430 millioner kroner.

Også hotellkongen Petter Stordalen har troen på Hurtigruten og kontrollerer fem prosent av selskapet.

Tidligere i år ble det klart at selskapet inngikk en avtale med staten på 5.120 millioner kroner (i 2011-kroneverdi), for drift av ruten Bergen-Kirkenes i perioden 2012 - 2019.

Direktesending deluxe

Hurtigruten fikk i fjor millioner i gratis reklame, da NRK valgte å sende hele ferden til MS Nord-Norges fra Bergen til Kirkenes direkte.

Til tross for at det kun var en direktesending uten andre innslag, oppnådde sendingen helt fantastiske seertall.

Blant annet var over 2,6 millioner nordmenn innom programmet den helgen det ble vist, noe som gjorde NRK2 til Norges aller største kanal - med en markedsandel på 35 prosent.

Eksponering til 800 millioner

Reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen uttalte til Nordlys, at prisen Hurtigruten måtte ha betalt for reklame tilsvarende det NRK gir, er skyhøy.

Reklameverdien er vanskelig å anslå, bortsett fra at den er enorm, mente han, og viste til at prislappen for 30 sekunder fjernsynsreklame 50.000 kroner. Dermed blir 134 timers sending en verdi på 804 millioner kroner

Steen Jensen tror suksessen med Hurtigruten minutt for minutt gir reklame som varer også etter at sendingen er over.

- Dette kommer til ha langsiktig og veldig stor effekt. Det forbauser meg om ikke Hurtigruten nå merker dette på bestillingene.

En stor andel av seerne skal ha vært eldre mennesker som fikk dilla.

Ifølge TV- og radiosjef Morten Wiberg i mediebyrået Carat er halvparten av seerne 60 år og oppover. Enda klarere blir trenden hvis man ser på gruppen over 50 år. 70 prosent av seerne til Hurtigruten-sendingen var over 50 år.

- Det er jo enda rarere at det er veldig mange seere kl. 05.00 på natten, sa Wiberg til NA24.

Wiberg tror at det som fenger seerne er å være med på Hurtigruten-turen, uten selv å være der. Dessuten er det en veldig profesjonell og skikkelig produksjon, mener Wiberg. Han legger likevel til dette:

- Dette er det bare NRK som kunne ha gjort. Hvis den hadde gått på TV3, så hadde den hatt 7.000 seere.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.