Foran partilederdebatten på TV 2 røpet Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum et nytt valgløfte for å redusere strømprisene.

Elavgiften skal tilbake til 2013-nivå. Altså nærmest en halvering.

Les også: Strøm-ekspert med mareritt-beskjed til sør-norske strømkunder

Elavgiften, som går rett på nettleien til husholdninger, ligger på 16,7 øre per kilowattime.

Dette utgjør 4172 kroner i året for en husstand med et gjennomsnittlig årsforbruk. I år tar staten inn litt over 11 milliarder på avgiften.

Elavgiften var på 11,39,- i 2013.

– Det har aldri vært høyere strømavgifter enn vi har under dagens regjering, og elavgiften har økt med om lag 50 prosent med Høyre og Frp, sier Vedum til Nettavisen.

Denne uka tok Dagens Næringsliv på lederplass til orde for å kutte i avgiften, som har økt de fleste år under Erna Solberg.

Les også: Vil kutte elavgiften: - I fjor kostet den mer enn strømmen

– Vi må fjerne hele økningen fra de siste åtte årene, sier Vedum.

Det har tidligere vært kjent at Sp vil redusere elavgiften, men dette er første gang Vedum konkretiserer hvor mye han vil ha den ned i første omgang.

– Det er der vi må begynne, fordi regningene til folk begynner å bli så høye.

Elavgiften er nå på 16,69 øre og var altså 11,40,- da Høyre og Frp gikk inn i regjering i 2013, som tilsvarer 13,80,- 2021-øre.

– Frp-løfte

Vedum mener deler av de økte strømprisene i landet skyldes regjeringens politikk. Særlig kraftkabler til utlandet og avgiftsøkninger.

Han er rask til å nevne at Fremskrittspartiet ønsket en energipolitikk i 2013 som ville økt norske strømpriser.

Les også: TV 2 tar grep etter kaos-debatten: – Det var en klar overtenning

Kort tid etter valgseieren i 2013 var Frps olje- og energiminister ute og varslet om økt strømpris på sikt fordi flere kraftkabler til utlandet skulle gjøre norsk energi mer lønnsomt.

– Frp gikk inn i regjering med to løfter: De skulle fjerne bomringene og heve strømprisene.

– De fikk gjennomslag for én av delene, og det var høyere strømpris. Synd det ikke var motsatt, sier han.

– I forhold til resten av Europa har vi en svært lav strømpris. Er det krise om den går noe opp?

– Hvis strømmen blir like dyr i Norge som i Tyskland, så blir det mer fordelaktig å legge ny industri i Tyskland, siden det er nærmere markedet i Europa, så vi må beholde det konkurransefortrinnet vi har.

Les også: Rekordhøye strømpriser kan koste norske bønder en halv milliard

– Jeg er også bekymret for folk, fordi strømregningen blir veldig høy for de med vanlige lønninger. Dette med å øke noen avgifter her og der hele tiden, sier Vedum og tar en tenkepause.

– Når du øker dem forsiktig, så fremstår det som ganske lite, men jo lavere inntekt du har, jo tøffere er det, fordi du kanskje ikke har så mye å rutte med når det kommer til stykke, fortsetter han.

Frp: – Lureri

– Det er fint at Vedum hevder han vil redusere el-avgiften. Fremskrittspartiet går til valg på å fjerne den helt, sier en lite imponert Frp-leder ved navn Sylvi Listhaug.

Sp sin energipolitikk vil føre til høyere, ikke lavere, strømpriser, slår hun fast.

– Problemet til Vedum er at han støtter at det legges strømkabler ut på oljeplattformene til en prislapp på 50 milliarder kroner som ikke betyr noen ting for klimaet, men som vil bety at prisene for norske strømkunder kommer til å gå i taket. Både for vanlige folk og industrien på land.

– Maken til lureri overfor velgerne er det sjeldent man ser. Senterpartiets politikk gir høyere strømpriser.

Les også: Så mye kan elektrifisering av sokkelen øke strømprisen: – Sjokkregning til vanlige folk

I Senterpartiets partiprogram kommer det fram at de vil elektrifisering sokkelen, og at det skal vurderes fra felt til felt hvorvidt det er hensiktsmessig å bruke havvind eller kraft fra land.

«Men vi vil ikke gå inn for løsninger som driver opp prisene i det norske strømmarkedet» skriver de.

Les mer: Frp går i strupen på Senterpartiet: – Vil øke strømprisene

Når det gjelder både NorthConnect, ACER og EUs fjerde energimarkedspakke er vi helt enig med Senterpartiet. Hadde Senterpartiet faktisk ønsket dette, hadde de samarbeidet med oss, fremfor Arbeiderpartiet som er en dørmatte for EU.

Kaldt og mørkt

Vedum mener vanlige husstander må prioriteres høyt i energipolitikken, delvis på grunn av kulden i Norge på vinteren, og hvor vanlig det er å bruke strøm til oppvarming.

– Norge er også et veldig kaldt og mørkt land, og derfor er det viktig at strømprisene ikke blir for høye til folk. Særlig januar og februar, når folk bruker mye strøm.

– Vi har bygd ut et godt strømnett, og det brukes av mange til oppvarming, mens de bruker mer fjernvarme og gass ellers i Europa. Dette ikke er et reelt alternativ for alle i Norge, med våre store avstander.

Les også: TV 2 tar grep etter kaos-debatten: – Det var en klar overtenning

– I forhold til resten av Europa har vi en svært lav strømpris. Er det krise om den går noe opp?

– Hvis strømmen blir like dyr i Norge som i Tyskland, så blir det mer fordelaktig å legge ny industri i Tyskland, siden det er nærmere markedet i Europa, så vi må beholde det konkurransefortrinnet vi har.

Les også: Rekordhøye strømpriser kan koste norske bønder en halv milliard

– Jeg er også bekymret for folk, fordi strømregningen blir veldig høy for dem med vanlige lønninger. Dette med å øke noen avgifter her og der hele tiden, sier Vedum og tar en tenkepause.

– Når du øker dem forsiktig, så fremstår det som ganske lite, men jo lavere inntekt du har, jo tøffere er det, fordi du kanskje ikke har så mye å rutte med når det kommer til stykket, fortsetter han.

Strømplan

Senterpartiets energipolitikk er kjent for mange. Lav strømpris prioriteres foran strømkabler til utlandet.

Tilhengere av strømkabler trekker fram at de gir Europa tilgang til ren kraft, som er bra for klimaet, og at det gir større inntektsmuligheter til kommunene som selger ut noe av sin kraft.

Her er Sps hovedlinje for de neste fire årene:

  • Ikke gi konsesjon til NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland.
  • Si opp Acer.
  • Si nei til EUs fjerde energimarkedspakke.
  • Kutte elavgiften ned til 2013-nivå.

– Det skal ikke bygges én ny utenlandskabel, sier Vedum bastant.

Hans frykt er at et norsk strømmarked som kobles mer opp mot kontinentet vil føre til strømpriser nærmere et gjennomsnittlig europeisk nivå.

Historisk sett har Norge hatt lave strømpriser, sammenlignet med resten av Europa.

Høyre: – Tror de kan skru tiden tilbake

– Det høres sikkert fint ut med lavere elavgift, men det er ikke avgiften som bestemmer størrelsen på strømregninga, det er det prisen på strøm som gjør.

Det sier olje- og energiminister Tina Bru til Nettavisen.

– Norge har også en lav elavgift sammenlignet med våre nordiske naboland og vi har Europas laveste strømpris. Så forstår jeg at folk er urolige for økte strømregninger nå som høsten og vinteren står for døra og til de som virkelig sliter med å betale regningen har vi tidligere stilt opp med økt bostøtte, legger hun til.

Hun mener Vedum bommer totalt:

– Jeg forstår at Senterpartiet også i energipolitikken, som på mange andre, tror at de kan skru tiden tilbake og ikke vil forholde seg til verden som den er. Virkeligheten er at det norske kraftmarkedet og strømnettet er nært knyttet til flere av våre naboland og det er derfor i vår interesse å samarbeide med EU og Europa om disse spørsmålene. Senterpartiets ACER bløff er derfor avkledd gang på gang. Vi har nasjonal eierskap og kontroll over våre kraftressurser, det har vi alltid hatt, og det kommer vi til å ha. Det er en stråmannsdebatt av ypperste merke fra Vedum fordi han fremstiller ACER som noe det overhodet ikke er, sier hun.

– Når det er sagt, så er det jeg som har stilt NorthConnect i bero, og jeg mener det er klokt å vurdere effekten kablene har på kraftsystemet vårt før vi deler ut nye konsesjoner. Heldigvis er det heller ikke slik at disse kablene øker prisene så mye slik Vedum hevder, realiteten er at de også i perioder holder prisene i Norge nede.

– Vi har et væravhengig kraftsystem der innimellom kommer perioder hvor vi er avhengig av å importere strøm. I tillegg er det slik at mellomlandskablene er faktisk svært lønnsomme og overskuddet går i stor grad tilbake til strømkundene fordi de eies av offentlig eide selskaper og av Statnett, sier Bru.

Hvis det blir et regjeringsskifte etter valget, er hun redd for hva som vil skje:

– Jeg frykter for rammevilkårene for industrien hvis Sp får gjennomslag for denne politikken og for mange i Arbeiderpartiet må dette være urovekkende lesing. Når vi fra før av vet at Sp er i mot å la vindkraftverk til havs selge strømmen til andre land så begynner summen av Vedums energipolitikk å bli svært dårlig nytt for norsk industri og norske forbrukere, avslutter hun.