Bruker du strøm med god samvittighet fordi du vet at Norge har nesten utelukkende fornybar strømproduksjon?

Det har du ingen grunn til.

Nye tall fra NVE viser at strømmen norske forbrukere benytter blir stadig mer skitten - og at stadig mindre av strømmen er fornybar.

Strømmen din har CO2-utslipp som gasskraft

I 2018 stammet kun 9 prosent av strømmen til en vanlig forbruker fra fornybar strømproduksjon. Det er den laveste andelen som er målt - og nesten en halvering fra året før. 58 prosent kom fra fossil varmekraft (kull, gass o.l.) og 33 prosent var kjernekraft.

Ifølge NVE betyr dette at CO2-utslippet på din strøm i snitt er 520 gram per kWh - omtrent tilsvarende CO2-utslippet til gasskraft. Det er 27,5 ganger verre enn hva NVEs beregninger viser at norsk strømproduksjon egentlig er.

Reelt har Norge 98 prosent fornybar strømproduksjon, og vi produserer mer strøm enn vi benytter.

- Dette er jo latterlig, sier Rødts listetopp i Stavanger, Mimir Kristiánsson, til Nettavisen.

Selger god samvittighet som eget produkt

Årsaken til at strømmen du får i stikkontakten er så skitten, er Norge og EUs ordning om salg av «opprinnelsesgarantier» for strøm.

Ordningen gjør at produsenter av fornybar strøm får lov til å selge to produkter helt uavhengig av hverandre:

  • Den fysiske strømmen som sendes ut på strømnettet
  • «Opprinnelsesgarantier» - et dokument som sier at strømmen forbrukere og bedrifter benytter er fornybar - eller mer konkret: Et dokument som sier at det et eller annet sted er produsert fornybar strøm

Det betyr at en fabrikk i Europa kan få all sin strøm fra det aller mest skitne brunkullkraftverket, men likevel hevde at de bruker 100 prosent fornybar energi fordi de samtidig kjøper en opprinnelsesgaranti fra et norsk vindkraftverk.

Nordmenn som bruker den fysiske fornybare strømmen, må dermed ta til takke med den dårlige samvittigheten fra Tyskland og resten av Europa har kjøpt seg fri fra.

- Min vannkraft er ikke grønn, mens tyskerens kullkraft er grønn - fordi tyske kraftprodusenter kjøper kraftgarantier, sier Kristiánsson.

- Vanvittig incentiv til å bygge ut vindkraft

Å selge opprinnelsesgarantier har blitt svært god butikk. Norske kraftprodusenter forteller at ordningen i stadig større grad er i ferd med å bli avgjørende for hvorvidt utbygging av nye strømproduksjon er lønnsom.

- Ordningen gir fornybar energi et konkurransefortrinn sammenliknet med for eksempel kullkraft, og dermed bidrar den til raskere energiomstilling i Europa. Ordningen er blitt såpass verdifull at den nå er med på å utløse investeringer i fornybar energi, fortalte Lars Ragnar Solberg, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, til Nettavisen tidligere år.

Dette har blitt brukt som et argument for å beholde ordningen som tidligere olje- og energiminister Tord Lien omtalte som «håpløs» i forbindelse med fremleggelsen av Energimeldingen.

Kristiánsson er enig med Lien, og mener at det at opprinnelsesgarantiene gjør nye vindkraftverk lønnsomme, i seg selv er en uting:

- Dette er et vanvittig incentiv for å bygge ut vindkraft som vi ikke trenger i Norge, sier han, med henvisning til det skyhøye konfliktnivået som har oppstått over hele landet mot mulig vindkraftutbygging.

- Det ser ut til å være en økende realisering av at vindkraftutbyggingen på land har gått for raskt, sier han.

Må bygge ut fornybar energi i land der den trengs

- Men ordningen fungerer jo etter hensikten hvis det fører til at det bygges mer fornybar energi?

- Norge er allerede et fornybarland. Vi har mer strøm enn vi trenger og den strømmen er fornybar. Poenget må jo være at land som i dag har skitten strømproduksjon bytter den ut med fornybar energi - ikke at de kan kjøpe god samvittighet fra at Norge bygger ut enda mer. Noe som kanskje forlenger levetiden på den fossile strømproduksjonen. Det hjelper ikke klimaet at verden får mer strømproduksjon, den må bytte ut, sier Kristiánsson.

Han mener Norge må legge strategien om å være et grønt batteri for Europa på hylla, og heller bruke den strømmen vi produserer til blant annet industri.