Denne uken nådde strømprisene i Sør-Norge en ny ekstrem rekord, da prisen nådde hele 8,2 kroner per kWh. Torsdag opplyste regjeringen at de vil forlenge strømstøtten til mars neste år, men det er langt fra bra nok, mener flere av partiene.

- Det er helt nødvendig at staten stiller opp og hjelper folk med strømregningene, påpeker Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, overfor Nettavisen.

Astrup mener det er helt åpenbart at strømstøtteordningen må forlenges.

- I lyset av krigen i Ukraina er jo dette en situasjon som kan vedvare over tid, sier han.

Les også: Vil ha atomkraftverk i Norge: - Må gjøre oss mindre avhengige av bandittstater

SV: - Må bli bedre

Heller ikke regjeringens støtteparti SV, er fornøyd med regjeringens strømstøtte.

- Ordninga vi fikk gjennom før jul var viktig for mange, men når strømprisene fortsetter å være så høye som de er, må vi få på plass en enda bedre ordning, sier SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, til Nettavisen.

Haltbrekken påpeker at strømkrisen rammer folk veldig urettferdig.

- De med dårlig råd og lavt forbruk får for lite hjelp, og det må vi gjøre noe med, sier han.

Les også: Nå slipper hun strømkaoset: - Andre har hatt det verre enn meg

Dette krever SV

Staten dekker nå 80 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime, mens SV som skal forhandle med regjeringen om støtteordningen, krever flere endringer:

  • Dekke 100 prosent av strømprisen over 50 øre/kwh for de første 1000 kwh, per måned, fra april og ut året.
  • Dekke 80 prosent av de neste 2000 Kwh forbrukt i måneden.
  • Totalt støtte til 3000 kwh per måned (mot 5000 som er forbrukstaket i dag).

Det siste punktet vil si at de som bruker mer enn 3000 kwh per måned, får en god del mindre i strømstøtte - mens de som bruker mindre kommer noe bedre ut.

Prislappen på SVs forslag er beregnet til totalt 1,6 milliarder kroner for mars, mot om lag 1 milliard kroner for dagens ordning. Kostnadene vil bli lavere i resten av året, siden forbruket er lavere, men ifølge SV er det vanskelig å beregne hvor mye mindre.

- Når vi ser strømpriser på 10-kronersnivå, har dette blitt så ekstremt at vi også må ta tak i rota til problemet. Svaret her er energieffektivisering og å ta kontroll på energimarkedet, sier Haltbrekken.

SV vil også at det skal settes av penger til støtte til varmepumper og solcellepaneler.

Les også: Sp-topp vil stanse elektrifisering av sokkelen - får ikke med seg partiet

Høyre: - Kan vedvare over tid

Også Høyre mener at dagens strømstøtte må endres.

- Vi foreslo i Stortinget at kompensasjonsgraden skulle økes til 85 prosent, så vi foreslår en noe høyere støtte enn det som er i dag. Men det viktigste er at folk har forutsigbarhet ved at støtteordningen blir forlenget, sier Astrup.

Han mener det også blir viktig å gjennomføre en evaluering av strømstøtteordningen, for å se om dette er en modell som skal videreføres dersom situasjonen vedvarer.

- Nå ser det dessverre ut med krigen i Ukraina, at dette kan bli en situasjon som vil vedvare over tid. Vi vet ikke hvor lenge krigen vil vare, men vi vet at det Putin nå har gjort fører til at man uavhengig av hvordan krigen utvikler seg, vil ønske å fase ut russisk gass så raskt som mulig, sier Høyre-politikeren.

Les også: Her er skrekkregnestykket husholdningene ikke vil se

- Er oppriktig bekymret

- Men hva er gjort feil, siden vi har endt med så høye strømpriser?

- Systemet vi har hatt de siste 30 årene har tjent Norge veldig godt inntil nå. Så har situasjonen blitt ekstraordinær med skyhøye gasspriser i Europa som også påvirker oss. Allerede før jul var gassprisene ni ganger høyere enn de vanligvis er, og nå er de ti ganger så høye, sier Astrup.

Han viser samtidig til at strømprisene i Norge fortsatt er mye lavere enn i andre Europeiske land.

- Men det er jo en fattig trøst for de som må betale skyhøye strømregninger. Vi er jo vant til å ha Europas laveste strømpriser, sier han, og legger bekymret til:

- Jeg er svært bekymret for hvor dette skal ende, og at dette skal få store konsekvenser for husholdningene, industri og næringsliv. Høyre har siden før jul foreslått at også mindre bedrifter som har strøm som viktig innsatsfaktor må få hjelp, men regjeringen har så langt vært helt avvisende til dette.

- Frykter du at det skal bli enda høyere strømpriser?

- Det vet vi jo ikke. Det vil avhenge av hva Putin gjør. Dersom Putin skrur igjen gasskranene, eller gassforsyningen gjennom Ukraina rammes av krigshandlingene, er det vel ingen som tør å spå hvor høy gassprisen kan bli, advarer Astrup.

Les også: Strømtopp kan tjene 4,4 millioner i året i halv stilling: – Det er grotesk

Han mener det også blir viktig å utvikle nye gassfelt i Norge de neste årene.

Rødt: - Det er ikke godt nok

Rødts Sofie Marhaug mener det bare skulle mangle at strømstøtten forlenges.

- Men det er ikke godt nok. Mange får flere tusen kroner i økt strømregning, sier hun til NTB.

Hun mener regjeringen må vurdere en makspris i stedet.

- En makspris gir folk den forutsigbarheten og tryggheten de trenger, sier Marhaug.

Forslaget om å forlenge strømstøtten med ett år sendes nå ut på høring. Etter høringen vil saken bli lagt fram for Stortinget. Målet er å få banket forlengelsen igjennom i tide til fakturaen for april, som kommer ut til kundene i mai.

- Må ha annen tilnærming

Astrup sier regjeringen nå må kjenne sin besøkelsestid.

- Utbyggingen av fornybar energi kommer til å bli forsert i Europa, hvor også Norge må kjenne sin besøkelsestid og forsere vår satsing på havvind spesielt. Der har vi på litt sikt mulighet til å bidra med store volumer til Europa, og samtidig sørge for at vi har tilstrekkelig med kraft i Norge, sier Astrup, og understreker:

- Da må regjeringen ha en annen tilnærming enn de har hatt til nå. Man endte opp med en nedskalert satsing som også ble skjøvet ut i tid. Nå burde vi jo tvert om se om vi kan få til ting raskere og i et mye større omfang.