Gå til sidens hovedinnhold

Studenter sliter med å finne bolig til studiestart: - Boligmarkedet er i ferd med bli en ulikhetsmaskin

Samtidig som studentene kriger om boplass i de store byene, fortsetter utleierne å sette prisene opp.

Tirsdag 20. juli får flere norske ungdommer vite hvilken høyere utdanning de kommer inn på, og dermed hvor i landet de skal bo.

Det største trykket vil komme i de store byene, der ferske studenter må krige om boplassene. Dette får flere til å bekymre seg over boligtilbudet til unge.

- Boligmarkedet er i ferd med bli en ulikhetsmaskin, sier Siri Gåsemyr Staalesen i Arbeiderpartiet til Nettavisen.

Undersøkelser fra i fjor viste at hele 4400 studenter fortsatt sto i kø for studentbolig hele tre uker etter semesterstart.

Lange ventelister

Studentskipnaden i Oslo sier til Nettavisen at per 15. juli, har SiO allerede mottatt nærmere 3.800 studenter på venteliste for å få bolig. Dette er en økning på 300 personer fra året før.

- For unge personer som skal flytte til en ny by er det viktig å finne et trygt og godt sted å bo, som også er til en rimelig pris, sier boligdirektør i Studentskipanden i Oslo Gunn Kirsti Løkka.

Les også: Kampen om å komme seg over den magiske sperregrensen: – Alle ser at dette er lite demokratisk

SiO har rundt 9.000 studentboliger som inkluderer singelboliger, parboliger og familieboliger. De ser størst press på boligene som er beregnet for èn person.

- Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel. Studentsamskipnadenes tilbud et supplement til det ordinære boligmarkedet og bidrar også til å holde prisene nede, sier Løkka til Nettavisen.

Skyhøye månedsleier

Virkemidler for å holde utleieprisene nede er viktig. De siste årene har prisene i de store byene skutt i været. Trange kollektiv med dårlige fasiliteter i Oslo sentrum, kan legges ut med skyhøye månedsleier.

Boligprisene for kjøp av bolig har også økt, hvilket har gjort det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet.

Les også: Venstre med advarsel: – Venstresiden vil «skatte i hjel» det grønne skiftet

Siri Gåsemyr Staalesen mener mye av utfordringene til studentene henger sammen med mangelen på studentboliger og vanlige boliger. Arbeiderpartiet har foreslått å bygge 3.000 studentboliger i året, med prioritet i de områdene der behovet er størst.

- Arbeiderpartiet vil ha et Norge med muligheter for alle. Det betyr at et sted å bo er helt grunnleggende, sier Staalesen til Nettavisen.

- Ikke minst gjelder dette for studenter fra hele landet, som nå har kommet til studiestedene. Mange unge vil nok slite fremover, erfaringene fra i fjor viste at aldri før har så mange søkt seg til høyere utdanning, og dermed økte presset på boligmarkedet.

Avfeier de høye prisene

På nettsiden til Husleie.no er det publisert undersøkelser som viser at:

  • 34 prosent av utleiere øker normalt husleien i løpet av kontraktsperioden.
  • 55 prosent av utleiere foretrekker å leie ut til enslige. Neste på ønskelisten er par, deretter kommer pendlere, og så kommer studenter.

Arbeiderpartiet er bekymret for at økningen i husleiene i sentrum kan føre til større sosiale forskjeller, da de høye månedsleiene resulterer i at ikke alle studenter kan anvende samme tilbud.

- Det vi ser er at flere blir avhengig av foreldrebanken, hvilket medfører at ulikhetene øker, sier Staalesen til Nettavisen.

Les også

Stortingspresidenten om IT-angrepet: Uakseptabelt

Administrerende direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal, mener utleieprisene ikke kan regnes som urimelige. Hun mener de høye prisene skyldes presset fra studentene som gjerne ser på samme type boliger.

- Studenter vil oppleve at de må utvide søket sitt noe utover sentrum i byene. Det er flere nærliggende områder for eksempel til Oslo som gir mulighet for lavere leiepris og det er kort vei med toget. Lillestrøm er effektivt med 10 minutter til Oslo sentrum med tog, sier Augdal til Nettavisen.

Bygge flere boliger

At boligmarkedet ikke har plass til de unge sentralt i byene er bekymringsverdig. Staalesen sier til Nettavisen at utleierne alltid vil sette en så høy pris de kan, noe som betyr at politikerne må følge med på utviklingen.

- Det vi vet er at èn av fire små leiligheter eies av investorer. Det er en ny bransje som vokser frem nå. Vi må derfor følge med og sikre at unge bor godt i studietiden, sier Staalesen til Nettavisen.

Les også

Mener Senterpartiet er avkledd: – Later som de vil ha billigere strøm

Stortingsrepresentant i Høyre, Mari Holm Lønseth, er enig med Staalesen om at det må bygges flere studentboliger og vanlige boliger. Hun understreker at det er flere kommuner som har for få boliger sammenlignet med hvor mange som vil studere der.

- Ved semesterstart hvert år ser vi ofte medieoppslag om små leiligheter som går til langt over takst. Det viser at det er for få små leiligheter i sentrumsnære områder. Høyre vil for eksempel fjerne lokale leilighetsnormer som bestemmer at det ikke kan bygges boliger under 35 kvadratmeter, slik man har i Oslo, sier Lønseth til Nettavisen.

- Samtidig må vi sørge for å styrke økonomien til studentene. Høyre har innført 11 måneders studiestøtte, og den vil vi fortsette å øke ut over lønns- og prisvekst.

Lønseth mener nøkkelen ligger i å bygge flere boliger tilpasset de unge. I dag er det flere strenge reguleringer som gjør det vanskelig å bygge små leiligheter i sentrum. Dette er leiligheter som er attraktive for unge.

Høyre vil derfor sørge for at det blir raskere, enklere og billigere å bygge boliger, understreker Lønseth.

Er boligpolitikk viktig for deg? Ta Nettavisens partitest og finn ut hvilket parti som støtter dine kjernesaker: