Forskerne i Bergen er overrasket over at andelen var så høy, melder TV 2. I studien ble 1.346 pasienter som oppsøkte fastlegen sin, spurt om søvn.

– Mer enn halvparten av pasientene som sitter på venterommet hos fastlegen tilfredsstiller kriteriene for kronisk insomni. Det er langt flere enn fastlegene er klar over, sier Bjørn Bjorvatn, som ledet studien. Han er professor i medisin og leder SOVno , Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.

En tidligere undersøkelse viste at fastlegene tror rundt ti prosent av pasientene deres har kroniske søvnproblemer. Mange leger spør ikke om pasientenes søvn, og Bjorvatn tror mange går glipp av behandling som kan gi bedre livskvalitet.

– Fastlegene må se på søvnvansker som en tilleggslidelse og behandle også det. Det er gode prognoser for å bli kvitt insomni hvis man får god behandling, sier han.

Kronisk insomni innebærer at man har vedvarende problemer med å sovne om kvelden, at man våkner om natten eller for tidlig om morgenen, i tillegg til at man er så søvnig at jobb eller skole påvirkes eller at man ofte og over tid er misfornøyd med søvnen.

(©NTB)