Flertallet av barn som blir smittet av korona-viruset, opplever fra milde til moderate symptomer, selv om en liten prosentandel får alvorlige komplikasjoner, viser en ny studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics mandag, ifølge NBC News.

I studien er 2143 bekreftede eller mistenkte tilfeller av covid-19-smitte hos barn undersøkt i Kina, der pandemien startet, og skal være den første analysen som så langt er gjort av sykdommen hos barn.

NYHETSSTUDIO: Få de siste nyhetene om koronavirus-pandemien

- Mest utsatt under fem år

Studien bekrefter først og fremst det leger allerede har konstatert, at korona-viruset stort sett ser ut til å skåne barn - uten at man helt vet hvorfor.

Av de få barna som likevel utvikler alvorlig sykdom, er de under fem år mest utsatt, der spedbarn under ett år er i størst fare, ifølge studien.

Men av sykdomstilfellene som er undersøkt, var det få alvorlige tilfeller.

Hele 94,1 prosent av barna var uten symptomer eller hadde milde eller moderate symptomer. Kun 5,9 prosent av barna ble betegnet som alvorlige eller kritiske tilfeller, som er betydelig lavere enn hos voksne pasienter, der den andelen var 18,5 prosent i den samme tidsperioden i Kina, ifølge studien.

Bare ett barn skal ha dødd av viruset i Kina, en 14 år gammel gutt i provinsen Hubei, der utbruddet oppsto.

Les også: Ingen nye lokale smittetilfeller i Kina

- Det er faktisk mulig

Av de 125 barna i Kina-studien som ble alvorlig eller kritisk syke, var 76 av dem fem år eller yngre. 40 var spedbarn under ett år, og studien fant ingen kjønnsforskjeller.

Barnelege Buddy Creech, førsteamanuensis ved Vanderbilt barnesykehus i USA, mener studien er viktig fordi den viser at også barn kan bli alvorlig syke.

- Bare fordi det er mye mer uvanlig at barn får alvorlig sykdom, viser disse dataene at det faktisk er mulig, sier han, og legger til:

- Det slår fast med sikkerhet at noen barn kan utvikle alvorlig sykdom.

Les også: Folkehelseinstituttet: - Koronaviruset er absolutt ingen pest

Få koronanyhetene på sms! Nettavisen sender deg de tre viktigste sakene hver dag. Meld deg på ved å sende korona til 2005. Total pris 49 kroner. Utsendingene avsluttes automatisk fredag 27. mars.

Barnelege: - Færre blir syke

På nettstedet helsenorge.no opplyser norske helsemyndighetene følgende om risikoen for barn ved korona-smitte: «Barn ser ut til å tåle sykdom med koronavirus bedre enn eldre. Men barn kan smitte andre».

Barnelege Anders Bjørkhaug ved Helse Førde, bekrefter også dette.

- Rapporter viser at noen barn blir syke, men det ser ut som om at færre blir syke sammenlignet med voksne, sier Bjørkhaug til Nettavisen.

Bjørkhaug forteller at nettverket av barneleger i Norge nå følger godt med på korona-situasjonen, og at de så langt ikke har fått melding om alvorlige syke barn her i landet.

- Vi sier ikke at barn ikke vil bli syke, men studier fra utlandet så langt har vist at færre barn enn voksne blir alvorlig syke, heldigvis. Det er også veldig få tilfeller av dødsfall hos barn, sier han.

Her kan du lese helsemyndighetenes råd om korona til foreldre og barn (eksterne lenke)

- Hvorfor slipper barn lettere unna viruset enn voksne?

- Det er flere teorier som presenteres, men man vet ikke sikkert. Studier så langt tyder på at spedbarn og småbarn er mest utsatt for tyngre forløp, mens eldre barn og unge får et lettere forløp, sier Bjørkhaug.

Han sier det også kan tyde på at de som får alvorlig sykdom, også har andre virusinfeksjoner samtidig, for eksempel vanlig influensa og covid-19, og blir dårligere av det.

Gunnar Stavrum: Stortinget må beskytte demokratiet i det som blir en økonomisk krisetid for landet

- Kan senke skuldrene

Barnelegen håper imidlertid at foreldre vil kunne senke skuldrene sine siden så få barn blir syke. Også de som har barn med kroniske sykdommer.

- Foreldre til barn med kroniske sykdommer kan senke skuldrene sine og ikke være veldig bekymret, men det er likevel viktig å ta denne sykdommen på alvor av flere hensyn. De aller viktigste hensynene er de allmennpreventive smitteforebyggende hensynene, sier han, og understreker:

- I tillegg er det selvsagt viktig at dersom man har mistanke til at barnet kan være smittet eller sykt, og en opplever at barnet utvikler symptomer, at en tar kontakt med fastlege eller legekontor.

Les også: Australske forskere tester kur for korona

Han viser også til viktigheten av at de barna som har avtalt en åpen retur til sykehus, barn med alvorlige kroniske sykdommer, alvorlige lungesykdommer eller medfødt hjertesykdom, raskt kan bli undersøkt om de blir syke.

- Forstår du at foreldre blir bekymret?

- Jeg forstår at disse foreldrene er veldig bekymret, fordi det er foreldre som står i tunge sykdommer fra før av. Når det kommer et nytt og ukjent virus til landet, er det naturlig at dette fører til bekymring, og denne bekymringen må vi helsepersonell møte dem på. Det er også viktig at vi deler de erfaringer vi har så langt. Heldigvis der det ut til at barn tåler denne infeksjonen bedre enn gamle, sier Bjørkhaug.

- Friske på 1-2 uker

Seksjonsoverlege Claus Klingenberg ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, mener også det er betryggende at det hittil ikke er meldt om dødsfall hos barn i covid-19-pandemien.

«Hvis mange voksne blir syke, vil antagelig også mange barn bli smittet og syke. Jo flere som blir syke, jo større er risikoen for at en viss andel av barna vil få behov for behandling på sykehus, selv om det relativt sett blir langt færre enn blant voksne og eldre mennesker. Tilgjengelig kunnskap tilsier imidlertid at barn og ungdom med all sannsynlighet vil få langt mildere sykdomsbilder enn voksne og eldre pasienter», skrev han i en kronikk i Aftenposten tirsdag.

Han sier de vanligste symptomer ved covid-19-sykdom hos barn og ungdom er feber, hoste og andre luftveissymptomer. Det er heller ikke uvanlig med diaré og oppkast.

«De fleste barna med symptomer på covid-19-sykdom er spontant blitt friske innen 1–2 uker. Det synes videre som de fleste barn med covid-19-sykdom er smittet av andre familiemedlemmer, men det er uklart i hvor stor grad barn selv smitter sykdommen videre», skriver han.

Les også: 35 døde av korona på samme sykehjem

- Kan være bedre

Camille Sabella, direktør ved senteret for infeksjonssykdommer hos barn ved Cleveland Clinic Children i USA, mener studien fra Kina heller ikke besvarer alle spørsmål.

Bare 34,1 prosent av barna som ble analysert, ble bekreftet positive for korona-viruset gjennom en test, mens de andre ble antatt å ha det fordi en nær kontakt med barnet hadde testet positivt og basert på deres symptomer og testing.

- Denne studien, etter min mening, gir oss et worst-case-scenario, og det kan være bedre nyheter for de yngre barna enn det vi får fra denne rapporten, sier han til NBC News.

Hun mener vi må være forsiktige med å konkludere siden vi er midt i sesongen for luftveisinfeksjoner, fordi sykdom ikke trenger være tilfeller av korona-virus.