Mennesker med en form for behandlingsresistent depresjon kan bli bedre av å adoptere et kjæledyr. Det viser en studie som er publisert i Journal of Psychiatric Research.

Pasienter med behandlingsresistent depresjon merker lite forbedring av behandling. De portugisiske forskerne påpeker i studien at dyreassistert terapi har vist effekt mot psykiske lidelser tidligere, men at det ikke er gjort studier på denne formen for depresjon.

Les også: Nordisk selskap gir ansatte kjæledyr-permisjon

Forskerne rekrutterte 80 deltakere til studien, som alle hadde behandlingsresistent depresjon, og ble foreslått å adoptere et kjæledyr. 20 pasienter valgte da å adoptere en hund, mens syv pasienter adopterte en katt. Blant de resterende fungerte 33 pasienter som en kontrollgruppe som ikke hadde kjæledyr.

Etter fire, åtte og tolv uker ble pasientene evaluert og forskerne fant at blant gruppen med kjæledyr hadde mer enn en tredel redusert symptomene til milde, skriver Independent, mens pasientene i kontrollgruppen ikke merket noen endring i symptomene.

Forskerne selv mener at det å ta seg av et kjæledyr gir en sterk tilhørighet og følgesvenn som bidrar til den psykiske helsen, skriver Independent. De mener kjæledyr kan fungere som en forsterker av medikamentell behandling mot depresjoner.

I et innlegg i Research Digest påpeker imidlertid psykolog og skribent Christian Jarrett at fordi deltakerne selv valgte om de skulle adoptere et kjæledyr eller ikke, kan det også være at det var andre forskjeller hos pasientene i de to gruppene som gjorde at de som adopterte dyr merket bedring.

Les også: Rekordhøyt antall kjæledyr forsikret: - Må være bevisste på at det er kostbart