En dose nummer 3 av vaksinen til Pfizer/BioNTech har vist seg å være 86 prosent effektiv mot smitte i aldersgruppen over 60 år. Det viser foreløpige funn fra en israelsk oppfølgingsstudie utført av HMO Maccabi, melder Reuters. Funnene fra oppfølgingsstudien er ikke publisert, men har blitt omtalt av flere medier.

- Vi kjenner til omtalen av denne studien fra flere medier. De dataene som er oppgitt i flere nyhetsmeldinger om vaksinering med en dose 3 hos eldre i Israel, antyder at en dose nummer 3 kan gi gode resultater. De mer detaljerte data fra studien er foreløpig ikke tilgjengelig, og det blir derfor vanskelig å vurdere studien på en tilfredsstillende måte, skriver assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Geir Bukholm, i en e-post til Nettavisen.

- Rent generelt kan vi si at vi vet fra andre studier at nivået av antistoffer faller etter hvert, og hos eldre vil beskyttelsen av vaksinen være lavere enn hos de yngre. FHI vurderer behovet for en tredje dose hos de som har nedsatt immunrespons på grunn av sykdom, medisiner og eventuelt alder. Vi vil komme tilbake med vurderinger rundt dette senere. Nå er målet at så mange som mulig i Norge fra 16 år og eldre blir vaksinert med 2 doser vaksine, sier Bukholm.

Les også: Florida-sykehus fylles opp av koronasyke

- Løsningen på å bremse Delta-varianten

Den israelske oppfølgingsstudien har sammenlignet resultatene fra 149.144 individer over 60 år som har fått sin tredje Pfizer-dose, med resultatene fra 675.630 individer som har mottatt to Pfizer-doser.

Blant dem med tre doser var det 37 individer som testet positiv for koronaviruset, noe som utgjør 0,02 prosent, ifølge Forbes.

Blant dem med to vaksinedoser var det 1064 positive koronatilfeller, hvilket utgjør snaut 0,2 prosent.

- Vaksinen har nok en gang bevist hvor effektiv den er, sier forskningsleder til studien, Anat Ekka Zohar, ifølge The Jerusalem Post.

- Den har også demonstrert beskyttelse mot Delta-varianten. Den tredje dosen er løsningen på å dempe det pågående utbruddet, sier Ekka Zohar.

Les også: Nye studier: Menn under 30 har større risiko for bivirkninger av denne koronavaksinen

- Tre doser gir svært høy beskyttelse

Forskerne bak oppfølgingsstudien har justert for variabler som alder, kjønn, sosioøkonomiske og demografi i de to gruppene.

- Effekten av tre doser gir svært høy beskyttelse mot både smitte og alvorlig sykdom. Jeg oppfordrer alle over 50 år, som ennå ikke har fått tredje dose, om å ta den, sier Ekka Zohar.

Israel begynte å dele ut en tredje dose til utvalgte grupper i forrige måned. Målet er å bremse den nye smittebølgen som er forårsaket av Delta-varianten.

Les også: 685 nye koronasmittede registrert siste døgn

Hittil har 1,1 millioner israelere mottatt en tredje vaksinedose. Den tredje dosen tilbys i første omgang til israelere som er 50 år og eldre, samt helsepersonell. Israel vurderer nå å tilby en tredje dose til aldersgrupper helt ned i 40-årsalderen.

- Bruk av tre doser per i dag er ikke godkjent av legemiddelmyndighetene. Fra vår side er det spennende å se om legemiddelfirmaene vil søke om godkjenning for en tredje dose basert på de studier og den kunnskapen som innhentes etter hvert. Men det betyr ikke at man ikke kan gi en tredje dose. Det er fagmyndighetene som bestemmer hvordan de vil administrere dosene, sier medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, til Nettavisen.

- Men hvis det skjer forandringer i praksisen med antall doser som administreres, ønsker vi i utgangspunktet at legemiddelfirmaene søker om godkjenning til det, sier Madsen.

Les også: FHI: Ikke klart om det blir behov for 3. vaksinedose

- Vaksineeffekten fra to doser avtar over tid

Denne uken ble det også publisert en annen israelsk studie som viser av vaksineeffekten fra to doser avtar etter seks måneder. Pfizer har også opplyst at vaksineeffekten avtar over tid. Det amerikanske smittevernbyrået CDC har også erfart at effekten svekkes over tid, og åpner nå opp for å en tredje dose for alle amerikanere.

CDC i USA opplyser at de i forbindelse med Delta-variantens inntog, begynner å se tegn til redusert beskyttelse ved to doser mot mild og moderat sykdom. Det amerikanske legemiddeltilsynet FDA skal nå vurdere planen om å dele ut en tredje dose til amerikanere.