Gå til sidens hovedinnhold

Styrer landets 30 verste kommuner

Se listen over landets 30 verste byråkratikommuner. Og se hvilke partier som styrer dem.

Som NA24 fortalte fredag er det enorm forskjell på hvor effektivt landets kommuner blir drevet.

I artikkelen Disse sløser mest med pengene dine presenterte vi NyAnalyses Byråkratibarometer 2011. Barometeret avslører landets beste, og verste kommuner målt etter nøkkeltallene driftsutgifter til administrativ styring, antall kommunale årsverk i administrasjonen, lønn til politisk styring målt per innbygger og lønn til administrasjon per innbygger.

Sp styrer i verstingkommunene
Byråkratibarometeret avslører i tillegg en klar politisk tendens. De beste (mest effektive) kommunene er kommuner der Høyre har styringen. Kommunene som sløser mest med skattebetalernes penger er kommuner styrt av Sp, Ap og SV.

Av de 30 verste kommunene er åtte styrt av Sp, syv er styrt Ap, tre av Høyre, og to fra SV.

Se de 30 verste og beste nederst i artikkelen.

Høyre dominerer de beste
Landets 30 beste kommuner har en kraftig Høyre-dominans.

Hele 15 av de 30 beste er kommuner med Høyre ordfører. I tillegg har én kommune Høyre-FrP-styre.

Ap har ordføreren i syv at de 30 best styrte kommunene. SV og Sp er ikke representert blant de 30 beste.

Størrelse teller
- Stemmer det at Høyre sløser mindre med skattebetalernes penger enn regjeringspartiene?

Vi spør mannen bak Byråkratibarometeret, sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse.

- Det ér en politisk sammenheng. Hvor stor den er krever mer analyse. To viktige variable som bidrar til lav byråkratibyrde er nærhet til storbyer og mer enn 20.000 innbyggere. Høyre har typisk ordførerklubben i folkerike kommuner, noe som bidrar til at de får mange kommuner inne på topp 30-listen, sier Strøm.

En relativt klar konklusjon er at Norge kan spare milliarder på kommunesammenslåinger.

- Våre beregninger viser at det er flere milliarder å spare til bedre lokale tjenester eller redusert eiendomsskatt ved å effektivisere kommuner og redusere tallet på kommuner, spesielt i regioner hvor de geografiske avstandene ikke er for store, sier Strøm.

Glad Høyre-leder
Høyres nestleder Jan Tore Sanner er ikke overrasket over resultatene.

- Jeg er glad for at byråkratiundersøkelsen bekrefter at Høyrestyrte kommuner kommer godt ut. Dette kan til en viss grad forklare hvorfor Høyrestyrte kommuner makter å prioritere viktige oppgaver som skole og omsorg og samtidig i mindre grad har eiendomsskatt. Vi ser videre at eiendomsskatten i snitt går ned i våre, mens den går opp i Ap-styrte kommuner. Det kan man kun få til dersom man driver effektivt og ubyråkratisk, sier Sanner til NA24.

Det har ikke lykkes å få en kommentar fra Senterpartiet.

Her er verstingkommunene sortert etter partier:

Her er de best styrte kommunene gruppert etter partier:

Om NyAnalyses Byråkratibarometer
Byråkratibarometeret er basert på fem nøkkeltall tilknyttet utgifter til administrasjon, fellesutgifter og politisk styring i Kommune-Norge. Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av kommunenes egne tall levert til Statistisk sentralbyrå

Kostra-tall vil være forbundet med noe usikkerhet på grunn av forskjellig praksis i rapportering. Byråkratibarometeret baserer seg på kommunens egne tall.

- Beregningene våre viser at dersom alle kommuner kom ned på nivå med de 25 beste på lønnsutgifter til administrasjon og styring per innbygger, innebærer det et innsparingspotensial på 3,5 milliarder kroner. Det tilsvarer driften av rundt 5.000 sykehjemsplasser, sier sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse.

40292

Kommentarer til denne saken