Oslo (NTB): Stadig færre velger presteyrket, og Den norske kirke styrer mot et stort underskudd på prester. De siste tre årene har tilsiget vært klart dårligere enn avgangen.

For rundt ti år siden gjorde Kirkerådet anslag som viste at Den norske kirke trengte 56 prester i året for å fylle opp etter dem som blir pensjonister, eller som av andre grunner forlater presteyrket, skriver Vårt Land.

I fjor forlot 60 prester yrket. Av disse var 48 menn og tolv kvinner. Samme år ble det ordinert 40 nye prester.

Vårt Lands gjennomgang av ordinasjonstallene viser at det fra 2006 til 2010 er ordinert i gjennomsnitt 51,6 prester i året. De to siste årene har snittet ligget på 43,5.

- Dette er ikke nok, og vi kan vente at gapet blir større i årene framover dersom vi ikke straks får tatt noen helt avgjørende grep, sier leder Gunnar Mindestrømmen i Presteforeningen.

Mindestrømmen ønsker en politikk som gjør at medarbeidere blir stående lenger i jobben, og han vil tette lekkasjen mellom fullført teologiutdannelse og prestetjeneste. (©NTB)