Gå til sidens hovedinnhold

Styrk eldresentre, kultur og ungdomshus!

Lokalavisen har gitt tre av bydelens engasjerte personer anledningen til å utfordre lokalpoli- tikerne på områder de er interessert i. Vi lader opp til høstens bydelsvalg. Snart er det politikernes tur til å svare for seg!

ST. HANSHAUGEN: Lederen av Vestre Aker eldresenter er opptatt av at de eldre skal bli verdsatt og hørt, og håper på mer aktive og synlige politikere til høstens bydelsvalg.

Det er velkjent at dette eldresentret blir drevet av bare én person, sier Torill Eik til Lokalavisen, og sikter til hennes egen stilling. Hun har i over lang tid som leder av senteret slitt med stram økonomi, manglende stillinger, og et ønske om å gjøre alt så mye bedre for brukerne. Det har gått rundt mye takket være den enorme innsatsen fra de frivillige ved eldresenteret.

Denne generasjonen er så beskjedne, og de eldre har lært at de ikke skal klage, sier Eik tydelig frustrert. Det er gjerne hun som får høre hva som ikke stemmer når samtalene kommer i gang. Det er stadig frustrasjon over hjemmetjenestens mangelfulle og knappe hjelp som går igjen, forteller Eik. Til tross for at brukerundersøkelsen om hjemmetjenesten vi skrev om i forrige utgave viste at de fleste var fornøyde med denne, mener Eik at det ikke ligger til de eldres natur å klage.


Ernæring

Eik er opptatt av at de eldre skal få den maten de trenger, som skal være både næringsrik og god. Eldresenteret håper på å få ansatt en kokk over en kortidsperiode etter at noen flere kroner ble tildelt etter fjorårets budsjettvedtak.

Dette med ernæring er blitt så veldig viktig, sier Eik.

I stedet for at eldre sitter hjemme og spiser en brødskive hjemme, er det viktig at de kommer hit og spiser god hjemmelaget mat, sier Eik. Hun oppfordrer politikerne på det sterkeste å tenke over alle de positive effektene brukerne av eldresentre oppnår.

Vi hjelper jo nettopp mennesker med det som hjemmetjenesten ikke har tid til, sier Eik. Hun forteller om handling, vasking og selvsagt de viktige sosiale nettverket eldresentrene bidrar med. Hun mener at det også er uverdig at eldre blir sittende hjemme, fordi eldresentrene ligger for langt unna.

For eldre mennesker er det vanskelig å vite hvordan formen er i morgen, og da kan det bli vanskelig å bestille en bil en dag i forveien, sier Eik. Hun mener at man bør satse på flere lokale eldresentre, som ivaretar et godt miljø.

De bør være så nære at man kan gå dit med rullator, sier Eik engasjert. Hun tror ikke på å slå sammen flere eldresentre til ett stort sted, som raskt blir upersonlig og mer utilgjengelig.

Bevilg mer penger til eldreomsorgen, oppfordrer Eik. Hun vil høre mindre om sykehjem, og mer om støtte til eldresentrene, som jo er forebyggende for dårlig helse. Eik ønsker at man skal kunne servere middag på senteret hver eneste dag, men her strekker dessverre ikke pengene til. Eik vil minne politikerne på at eldresentrene er en forlenget arm av hjemmetjenesten, som man bør verdsette i større grad.Til slutt vil hun oppfordre politikerne til å sette seg inn i hva eldresentrene fakktisk driver på med, og et besøk i ny og ne er heller ikke å forakte.


Mer til kunst

Hva bør bydelspolitikerne tenke når det gjelder kunst og kultur i bydelen? Vi tok en prat med gallerist Elisabeth Ramfjord.

Man har en svær park i bydelen, hvor det ikke er all verdens ting som skjer, sier Ramfjord. Hun har drevet galleri Ramfjord i ti år, og nylig åpnet hun en ny avdeling i Schwensens gate 1. Elisabeth synes det er merkelig at det ikke er et rikere kulturliv i bydelen, og savner særlig flere gallerier.

The more the merrier, sier hun. Hun har selv søkt om å få i stand et kunstprosjekt oppe på St. Hanshaugen for noen år tilbake , og ble møtt med motvilje og liten interesse. Ramfjord savner nemlig en velvilje både fra politikernes side og andre til å få flere aktiviteter i strøket. Hva skjer for eksempel med Knud Knudsens plass, spør Ramfjord. Lite har skjedd siden folkemøtet ble holdt, og ideene strømmet inn om ulike bruksområder for plassen. Elisabeth mener at mye kan gjøres ved å hjelpe private initativtagere i gang. Hun foreslår startstilskudd til åpning av gallerier og bokhandlere, en næringskonsulent i bydelen som kan veilede kreative kunstnere gjennom byråkratiet når man vil etablere egen bedrift, og at man satser på mer permanente løsninger. Hun synes det er flott at festivaler som Kongene på haugen dukker opp, men ser frem til at flere innen kunsten og kulturens verden inntar strøket for å bli. Grunderkurs for unge initiativtagere kan arrangeres av bydelen, og man bør møte større interesse generelt fra politikerne, mener Elisabeth. Hun synes strøket har utviklet seg på en positiv måte, med inntog av Pascal, en nyoppusset Baker Hansen og kaffebarer, men føler fremdeles at det er rom for mer.

Frydenlundsgata kan bli den nye handlegaten, foreslår hun.


Mer til ungdomsklubber

Våg å satse på ungdomsklubbene, sier leder av Ungdomsrådet, Ina Rosenberg Stavrum. Ungdommene er redde for at populære oppholdssteder som Leker'n og Hammersborg, på grunn av lite penger, ikke kan fortsette driften som før. Ungdomsrådet synes det er viktig at satsing på klubbene kan virke kriminalitetsforebyggende, og at det dermed vil gagne alle i tillegg til at ungdom får sin stemme hørt.

Hvis politikerne mener det de sier om at de vil engasjere ungdom og at vi skal føle vi har noe å si, bør de kunne gjøre noe med den saken vi bryr oss mest om, oppfordrer Ina.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis