Av Bente Josefsen, daglig leder Frisk uten sukker

Programleder Marte Spurkland ønsket å komme til bunns i sukkeravhengighet, men spørsmålet er, kom hun virkelig helt til bunns i dette før hun trakk konklusjonen?

Les også: Disse er overalt i norske butikkhyller: Nå advarer ekspert

For å finne svar intervjues:

  • Jørgen Bramnes, psykiater og seniorforsker. Det å kalle det avhengighet fordi sukker fungerer på samme senteret som annen rus, er å plukke en liten del av det som kalles avhengighet sier han. Jeg er av en annen oppfattelse, vi ser samme fysiologiske ombygging av belønningssenteret som ved annen avhengighet.
  • Ole Petter Hjelle, fastlege og hjerneforsker med doktorgrad i nevrologi. Det er to viktige kriterier for avhengighet som sukker ikke gir, abstinens og toleranseutvikling, sier han. WHO har definert 6 kriterier for avhengighet. Jeg har selv en sukkeravhengighet og har erfart alle kriteriene inkl. abstinens og toleranseutvikling, noe forskning og min kliniske erfaring med flere hundre klienter også understøtter. Det er helt fint å kutte noe ned på sukker, men å fjerne det helt blir altfor strengt sier Hjelle. Hvem tenker han da på? Ville han sagt det samme til en som er avhengighet av alkohol?
  • Jan Olav Aaseth spesialist i bl.a. indremedisin og endokrinologi. Han viser til studier hos dyr og sier at vi kan bli avhengig av sukker. Aaseth viser også til at det er gjort studier som påviser at avhengighet til sukker og kokain ligger i samme grad. Dette samsvarer med min kunnskap.

Les også: Dette skjer med fettet når du slanker deg: - Overraskende for mange (+)

Hvorfor er disse ekspertene brukt:

Jeg klarer ikke å finne noen artikler eller annen faglig kobling til sukkeravhengighet hverken fra Hjelle eller Bramness. Aaseth har skrevet forordet til Spis deg fri, en bok som omtales i programmet.

Programmet avsluttes med at Marte sier at det søtsuget du kanskje kjenner på kan være plagsomt, men slapp av – avhengig er du ikke. Kunne hun virkelig trekke en slik konklusjon på bakgrunn av hennes undersøkelser, all tid svarene hun fikk også spriket. Hvem eier sannheten?

Les også: Så mye sukker skjuler det seg i maten og drikken din

Hvorfor kan jeg uttale meg om dette:

Jeg har studert avhengighetsmedisin med spesialisering på sukkeravhengighet, jobber med dette fagfeltet, har så langt hjulpet flere hundre mennesker og har selv en sukkeravhengighet.

Kunnskap som ofte mangler er skillet på det vi kaller et skadelig bruk og avhengighet, dette avgjør hva slags råd og hjelp folk trenger.

Ofte tilbakevises det at forskningen gjort på rotter og mus er relevant, også i dette programmet. Tror man at forskning på rusmidler er gjort på mennesker? I 2014 mottok ekteparet Mosel Nobelprisen i medisin, og deres forsøk var gjort på nettopp rotter.

Hjelle hevder også at forsøkene var gjort på sultne rotter, noe som han mener forklarer hvorfor rottene overspiste sukker. I en studie fra 2019 ser man at rotter overspiste sukker selv om de hadde fri tilgang til mat.

Les også: Rapport: Norsk brus er på sukkertoppen i Europa

Hvordan arter en sukkeravhengighet seg:

I mitt daglige arbeid hører jeg hvordan folk egentlig har det. Noen bruker inntil kr 300,- pr dag i søtsaker. Dette leder til store konsekvenser som f.eks. diabetes 2, depresjoner og kanskje vektproblemer, men man fortsetter til tross for disse.

Hvorfor er det lettere for oss med sukkeravhengighet å kutte sukker helt enn å prøve moderasjon? Jeg hadde nok også «unnet» meg en is på 17 mai dersom det var mulig, men det leder til kontrolltap og evig tankekjør. Det er ingen som med viten og vilje velger å spise en halvmeter Freia sjokolade, 2 liter is, en pose potetgull og toppe det hele med smågodt dersom dette var noe man kunne kontrollere – dette er et faktisk eksempel fra en av mine klienter.

Med kunnskap om avhengighet til f.eks. alkohol vil man se at mønsteret er helt likt. Avhengighet kan også flytte seg fra det ene til det andre. Mange som er avruset for alkohol søker hjelp for sukkeravhengighet. Skulle ikke disse være kvalifisert til å skille på reel avhengighet og ren innbilling?

Mennesker med avhengighet til sukker har forsøkt å modere sitt inntak i årevis før de søker hjelp. De har ofte utallige kurer, dietter og kompenserende tiltak som sultekurer, overtrening og for noen oppkast bak seg. Kan det tenkes at mange av de pasientene som leger ikke kan forstå at ikke «skjønner sitt eget beste», kan ha en avhengighet som gjør de ute av stand til å «ta seg i sammen».

Det sitter nå mange fortvilte mennesker igjen etter dette programmet som nå tar kontakt med meg. De føler seg latterliggjort, skammet og ikke trodd. Utfordringen med denne type programmer er at mange tror at dette er en sannhet, at programmet faktisk har «bevist» at sukkeravhengighet ikke finnes. Hvordan ville det vært for deg om du ikke ble trodd på dine faktisk og reelle problemer, at andre påstod at disse ikke eksisterer?

Som en siste interessant digresjon, hvis dette problemet faktisk ikke eksisterer, hvorfor søker mye helsepersonell hjelp hos meg, selv inkl. leger? De må jo bare kunne ta seg i sammen, kan de ikke!!

Les også: Forsker: Slik holder du på treningsvanene (+)