Gå til sidens hovedinnhold

Suksess-ring

T-baneringen har ført til økt antall kollektivreiser og reduksjon i bilbruk.

Nydalen: For å se hvilken virkning etableringen av t-baneringen har hatt på folks reisevaner har Samferdselsetaten, i samarbeid med Statens vegvesen Region øst og AS Oslo Sporveier, gjennomført intervjuer av ansatte, bosatte og senterkunder i influensområdet til t-baneringen.

Resultatene viser at T-baneringen har innfridd alle forutsetninger for økning i antall kollektivreiser, reduksjon i bilbruken og en ønsket byutvikling i Nydalen. Ifølge svarene i undersøkelsen er det stor tilfredshet blant brukerne.

T-baneringen har medført at både bosatte og arbeidstakere og også senterkunder reiser mer kollektivt.

Intervjuundersøkelsen om reisevaner bekreftes av de årlige passasjertellingene på de nye stasjonene på t-baneringen samt av biltrafikktellingene gjort i Nydalen-området i forbindelse med før- og etterundersøkelsen.

Uendret biltrafikk

Biltrafikken i Nydalen-området er omtrent uendret over perioden 2003-2007, men det kan ses en omfordeling fra øst til vest med noe økning i Kristoffer Aamots gate og nedgang i Vitaminveien.

Passasjertallene på t-banestasjonene Nydalen, Storo og Sinsen har vært markant stigende etter åpningen. På Nydalen T økte antall påstigende fra 1470 til 8420. I samme periode økte trafikken på Storo T fra 2060 til 3630. På Sinsen T ble det registrert en økning i antall påstigninger fra 1750 i 2006 til 2300 i 2007.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen