Gå til sidens hovedinnhold

Sultet i hjel 28 kyr - slipper fengsel

Bonden fikk 60 dagers betinget fengsel for å la 28 dyr sulte i hjel. Svært få blir dømt til fengsel for mishandling av dyr.

GÅ RETT TIL DYRESIDEN

Aktor Hallvard Gardshol Bjørndal påstand var 90 dagers ubetinget fengsel.

- Dette er en veldig alvorlig sak. Vi ville gjøre en prinsipiell sak ut av denne, for å se hvilke signaler retten sender ut om dyremishandling.

Les også:

Her sultet 28 dyr ihjel

Dyremordere går fri

Rettspraksis
Bjørndal har gått gjennom gjeldende rettspraksis.

- Vi ser at dommene ligger langt under intensjonen i dyrevernloven. Skyldspørsmål i slike saker har aldri vært I Høyesterett, derfor vil påtalemyndigheten nå vurdere en anke. Dette er et prinsipielt spørsmål om strafferamme.

Tiltaltes advokat sier det er helsemessige årsaker som ligger bak det tragiske utfallet.

- Min klient er meget fornøyd med dommen, han har hele tiden erkjent straffskyld. Han vil aldri drive med dyr igjen, og det var sykdomsbildet som gjorde at han handlet slik han gjorde, sier tiltaltes advokat Erik Lea til Nettavisen.

Ifølge tiltalen skal mannen skal ha holdt til sammen 32 okser, kyr og kalver i fjøset uten å sørge for at de fikk nok mat og vann. Fire var i live, men to måtte nødslaktes, skriver Haugesunds Avis.

Badet i møkk
Dyrevernnemdas leder i Haugesund, John Inge Naustvik, var blant de første som så de døde dyrene på Karmøy. Synet har etset seg fast i minnet hans.

- Dette er det verste jeg har opplevd. sier Naustvik til Nettavisen.

Han er glad for at mannen er fradømt retten til å ha dyr.

- Erfaringen viser at det er svært få som får ubetinget straff for grov dyremishandling. Som samfunnsborger er det veldig provoserende, sier Naustvik.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tidkrevende oppfølging
Det er Mattilsynet og Dyrevernnemda som har ansvaret for å følge opp saker med mislighold av dyr. Sakene ender sjeldent i rettssystemet.

- Det er en generell oppfatning i forvaltningen om at straffenivået er for lavt. Derfor er det ofte bedre å følge opp gjennom fullmaktene, i stedet for rettssystemet, sier spesialinspektør i Mattilsynet i Hedmark, Einar Vatle, til Nettavisen.

Mattilsynet har fokus på dyrenes velferd.

- Vi bruker våre fullmakter for å bedre tilstanden for dyrene. Men vi anmelder i tillegg, hvis forholdene er graverende.

Ny dyrelov
Fredag presenterte Regjeringen den nye dyrevernloven. Mat- og landbruksminister Lars Peder Brekk fremhevet at dette ikke er en rettighetslov.

Les også:Dyresex kan bli forbudt

- Lars Peder Brekk har fjernet bestemmelsen om at dyr har en egenverdi utover nytteverdien for mennesker, som lå inne i lovutkastet på høringen. Dette innebærer en klar svekkelse av dyrs rettssikkerhet, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Regjeringen ville heller ikke gå inn på domstolens behandling av dyrevernsaker, men vil heller styrke Mattilsynets rolle ved å utvide dens fullmakter.

Synes du dyremishandling burde straffes hardere? Diskuter her

Kommentarer til denne saken