– Kallmyr opptrer ikke lenger som leder for UDI. Han prosederer sin egen private sak overfor UDI, som han skal lede. Han opptrer som en privatperson overfor etaten han selv leder, sier Eide til avisen.

SVs justispolitiske talsperson varsler at han mandag vil sende inn et skriftlig spørsmål til statsministeren med ønske om at hun oppnevner settestatsråd etter det han beskriver som en omfattende rolleblanding.

– Kallmyr har trådt over en grense fra å være leder av UDI til å bli klient, sier Eide.

Onsdag avslørte Aftenposten at UDI mener at au pairen har arbeidet ulovlig hos justisministeren og brutt utlendingsloven. 10. mai måtte hun forlate landet etter at UDI ga henne forhåndsvarsel om utvisning.

UDIs begrunnelse er at au pairen bodde hos justisministerens familie i to måneder i fjor høst, før hun fikk fornyet sin au pair-tillatelse hos politiet.

Les Stavrums kommentar: Heksejakt og helt urimelig au pair-kritikk mot Frps justisminister Jøran Kallmyr

Justisministeren har avvist at au pairen arbeidet for familien i disse to høstmånedene før hun fikk fornyet sin au pair-tillatelse, og sagt at hun bare oppholdt seg i familiens hjem som gjest.

Kallmyr har bedt om en habilitetsvurdering av seg selv med hensyn til au pair-saken. I en kort kommentar fra Statsministerens kontor heter det at Kallmyr avventer habilitetsvurderingen.

UDI kan ikke si «sikkert når saken er ferdig».