SV er mot motorveier - nå krever partiet at Solvik-Olsen skal bygge motorvei raskere

Samferdsel:

Rv23 er en svært trafikkert vei og går gjennom tettbygd strøk. 

Rv23 er en svært trafikkert vei og går gjennom tettbygd strøk.  Foto: (Google Street View)

- Det er snodig at SV først ser nytteverdi av slike veiprosjekt når de løser problem nær der en selv bor, sier Solvik-Olsen (Frp).

26.04.18 19:44

«SV [vil] sette i gang en ekstraordinær storsatsning på effektiv og hurtig jernbane i hele landet, og avvise ny rullebane på Gardermoen og Flesland, si nei til ferjefri E39 og andre kostbare og miljøfiendtlige motorveiprosjekter.»

Sitatet er hentet fra SVs arbeidsprogram for denne stortingsperioden, og er en tydelig beskjed om at partiet vil gjøre klare prioriteringer i samferdselssektoren.

Vil ha tiltak for raskere motorveibygging

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) hevet derfor på øyenbrynet da SVs eneste medlem i Transportkomiteen på Stortinget, Arne Nævra, sendte skriftlig spørsmål der han etterlyser tiltak fra statsråden for å fremskynde bygging av en firefelts motorveistrekning på Rv 23 i Buskerud: Rv 23 Dagslett-Linnes rett øst for Drammen.

Slik er den nye veien, rett vest for Drammen, tenkt bygget.

Rv 23 er en del av Oslofjordforbindelsen mellom E6 (Drøbak) og E18 (Drammen), der veien like øst for Drammen i dag går gjennom til dels tettbefolkede områder, med lave fartsgrenser og stor kødannelse.

Utbedring av strekningen er planlagt, men forsinket som følge av at grunnforholdene vil gjøre bygging av ny tunnel vesentlig dyrere enn antatt. Det jobbes nå med utredninger for å gjøre noe med kostnadene.

- Kan statsråden opplyse når disse utredningene er ferdige, og hvilke grep vil han ta for at en sterkt prøvet lokalbefolkning med stortrafikk gjennom boligveien, kan se en løsning, og kan han se på en ny finansiering av dette prosjektet, om mulig i kombinasjon med framskyndet tunnel via Viker til E18 i fellesprosjekt? skrev derfor Nævra i et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil-Solvik-Olsen.

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV). Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Har måttet lide i flere tiår

Overfor Nettavisen utdyper Nævra:

- I dette tilfellet er det snakk om hovedveien mellom Sverige, via Østfold og helt til Bergen og Vestlandet. Det passerer 18.000 biler i døgnet gjennom ei boliggate! To-tre tusen av disse er trailere. Hele poenget er å få trafikken inn i tunnel og linket på E18 i Lier, skriver Nævra i en e-post til Nettavisen.

- SVs skepsis til motorveier er todelt: I bystrøk øker det biltrafikk mot sentrum og i grisgrendte strøk konkurrerer den med jernbane som skulle vært prioritert. Rv 23 vil den lede trafikken vekk fra Oslo sentrum og vekk fra boligområdene i Lahell – der befolkningen har måttet lide i flere tiår.

Han vedgår at dette er mot SVs eget partiprogram:

- Du har helt rett i tolkingen av SVs prinsipielle syn på motorveier. Men noen ganger er det helt riktig å gjøre unntak. Om det kunne ha vært god to- og trefelts vei og ikke firefelts, er godt mulig, men det er ikke det valget vi står overfor, sier Nævra.

Solvik-Olsen: - Navlebeskuende

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gitt Nævra et skriftlig svar der han redgjør for forsinkelsene i prosjektet. Bakgrunnen er at undersøkelsene av grunnforholdene på strekningen har gjort at kostnadsanslagene er økt med 900 millioner kroner, og at det jobbes med å finne løsninger som kan redusere pengebruken.

Samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen (Frp) Foto: Paul Weaver

- Jeg er opptatt av at vi skal ha god fremdrift og finne løsninger i saken. Jeg har hatt møter med både Statens Vegvesen og med lokale ordførere/fylkeskommunen om utfordringer og ulike muligheter. Samferdselsdepartementet vurderer videre framdrift for prosjektet og vil komme tilbake til Stortinget med denne saken før sommeren, skriver Solvik-Olsen i sitt svar.

Overfor Nettavisen påpeker derimot Solvik-Olsen at han har bitt seg merke i at Nævra er stortingsrepresentant for Buskerud, og bor i nærheten av påvirkede områder.

- Det fremstår som navlebeskuende samferdselspolitikk når SV kritiserer stort sett alle store veiprosjekt unntatt veipenger som skal gå i eget nærområde, sier Solvik-Olsen.

- Veiinvesteringene er kraftig økt siden sist SV satt i regjering. Det er mange steder vi trenger bedre fremkommelighet, økt trafikksikkerhet og flytte trafikk bort fra bysentrum og tettsted. Det er snodig at SV først ser nytteverdi av slike veiprosjekt når de løser problem nær der en selv bor.

- Håper SV nå får øynene opp for helheten

Samferdselsministeren mener SV nå ber om fart i et prosjekt som SV selv ville kuttet i:

- SV har i Stortinget krevd at penger skal kuttes fra veiprosjekt for å brukes til jernbanen. Med SVs politikk er rv23 en av prosjektene som ville ligge dårligst an, fordi det er blant prosjektene hvor det ville vært mulig å prioritere bort penger - da forutsetter jeg at man ikke stopper bygging der arbeidet allerede er igang.

- Jeg håper derfor at SV nå får øynene opp for helheten og sammenhengen i regjeringens infrastrukturpolitikk. Det må bli slutt på SVs lettvinte tilnærming hvor veisatsing skal skrotet uten omtanke for konsekvensene, konkluderer statsråden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.