SV sparer inn nærmere 3,3 milliarder kroner på å kutte i store motorveiprosjekter i sitt alternative budsjett, som ble lagt fram mandag. Partiet vil heller ikke kutte i bompenger, som gir en innsparing på ytterligere 1,5 milliarder kroner.

Samtidig foreslår partiet å øke CO2-avgiften med 50 prosent neste år. SV vil også øke engangsavgiften på fossilbiler og øke avgiften på fossilt drivstoff. 100 millioner settes av til flere ladestasjoner.

Elbilforeningen applauderer forslagene.

– SVs alternative budsjett vil gi en offensiv elbilsatsing og er bedre enn det både regjeringen Solberg og regjeringen Støre foreslår. Her fjernes omregistreringsavgiften for brukte elbiler, og man unngår økt skatt for de som har elbil som firmabil, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

(©NTB)