OSLO (Nettavisen, NTB): Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) kaller uttransporteringen av Abbasi-familien en skandale.

Til Nettavisen sier Andersen at hun nå jobber med et forslag om stans av tvangsretur til Afghanistan.

- Alarmklokkene må ringe

- Forslaget vil være begrunnet med at Afghanistan anses som verdens farligste land. Vi mener dessuten at rimelighetsvilkåret må inn i vurderingen ved tvangsretur, dette med at man ikke skal returnere noen til internflukt. FN påpeker at Norge bryter våre forpliktelser når dette vilkåret er fjernet. Jeg mener Abbasi-saken må føre til at alarmklokkene ringer. Abbasi-saken må uansett få alarmklokkene til å ringe hos flere enn Trondheim-ordfører Rita Ottervik. Nå må resten av Arbeiderpartiet våkne. De bør se at dette går over alle støvleskaft, sier Andersen.

Afghanistan ble nylig kåret til verdens farligste land i Global Peace Index , og i fjor ba FNs høykommissær for flyktninger land om ikke å tvangsreturnere flyktninger til Kabul på grunn av at sikkerhetssituasjonen er forverret.

I en Twitter-melding tirsdag kaller Andersen forsøket på uttransportering av Abbasi-familien en skandale:

- Ja, denne uttransporteringen har vært en skandale og dessverre ikke første gang Norge forsøker å deportere folk som ikke blir sluppet inn, med store menneskelige og økonomiske kostnader, skriver Andersen.

Politiet opplyser at det jobbes med å returnere Abbasi-søsknene til Norge så fort som mulig, etter at afghanske myndigheter nektet å ta dem imot.

Moren ble sendt bevisstløs til Istanbul

Forsøket på tvangsretur av familien har vakt reaksjoner. Moren gikk inn i en bevisstløs tilstand da hun ble satt på flyet i Trondheim lørdag morgen og var bevisstløs da flyet ankom Istabul for mellomlanding. Moren ble sendt tilbake til Norge, mens tvangsreturen av søsknene på 16, 20 og 22 år fortsatte.

Stiller spørsmål ved legens rolle

Legenes rolle i uttransporteringen av Abbasi-familien kan være et brudd på de etiske reglene, sier leder Svein Aarseth i Rådet for legeetikk, ifølge NTB.

– Dette er en sak vi svært gjerne skulle hatt på Rådets bord. Vi er da avhengig av at den blir klaget inn til oss, sier Aarseth til Adresseavisen.

Han mener saken er svært spesiell.

– Å bruke sin medisinske ekspertise for å erklære noen «fit for flight» i en uttransportering mens de er i koma, høres ugreit ut, sier Aarseth.

Ifølge NRK er Abbasi-søsknene ventet til Norge tirsdag - etter at afghanske myndigheter nektet å ta dem imot.

Etter det NRK kjenner til, skal de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) flys fra Tyrkia til Norge tirsdag.

De tre barna befinner seg i Istanbul, mens moren ble sendt tilbake til Norge søndag kveld på grunn av hennes helsetilstand.

I en pressemelding mandag skriver Politiets utlendingsenhet at det jobbes med å returnere familien tilbake til Norge så snart som mulig etter at afghanske myndigheter har besluttet ikke å akseptere Yasin, Taibah og Ehsan Abbasi tilbake i landet.

PU: Returen var forsvarlig

«Politiets utlendingsenhets (PU) oppfatning var at returen av de tre personene kunne gjennomføres, ettersom to av barna er myndige», skriver PU.

De sier det er opp til afghanske myndigheter å akseptere sine egne borgere tilbake i landet.

«En tre-partsavtale mellom Norge, Afghanistan og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) regulerer de praktiske vilkårene for retur av afghanske borgere. Avtalen omfatter tvangsretur og frivillig retur. Selv om ingen av de fire personene ble uttransportert til Afghanistan, mener PU at pågripelsen og forsøket på tvangsretur har vært forsvarlig», heter det i pressemeldingen.