– Jeg tror rett og slett vi skal sørge for en bred og grundig debatt, ikke bare om Nato, men om norsk sikkerhetspolitikk. Det tror jeg både kan bli spennende og samlende i partiet vårt. Det er et sterkt ønske om det, og det skal vi gjøre, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Søndag sendte Oslo SV, partiets største lokallag, en tydelig beskjed om at sikkerhets- og alliansepolitikken må vurderes på nytt. Dagen før rykket en rekke sentrale SV-politikere ut med et opprop i VG hvor de ba partiet endre sin Nato-politikk, etter en uke hvor flere lokalpolitikere gjorde det samme.

Bakgrunnen er Russlands invasjon i Ukraina.

– Når verden forandrer seg så dramatisk, så er det også helt naturlig at vi har en diskusjon om vår sikkerhetspolitikk. Og det har partiledelsen tenkt å legge til rette for, sier Lysbakken.

Ønsker takhøyde

Han vil imidlertid ikke flagge noe standpunkt i saken.

– Hvis vi skal få en grundig debatt med god takhøyde, og gjøre dette ordentlig, så kan det ikke begynne med at jeg som partileder går for langt i å konkludere eller ta stilling, sier han.

Og legger til:

– Jeg har ikke tenkt å gå så langt inn i den diskusjonen nå, bare slå fast at det er gode grunner til at den kommer.

SV vil ut av Nato

At flere krefter i SV nå har tatt til orde for at Norge bør forbli i Nato, har vakt oppsikt fordi Nato-motstand har vært sentralt i partiets politiske prosjekt helt siden stiftelsen.

I partiprogrammet står det at SV vil melde Norge ut av Nato:

«Nato er ikke først og fremst en forsvarsallianse, er ikke basert på et reelt interessefellesskap og knytter Norge farlig tett til USA. Medlemskapet gjør det mer sannsynlig at Norge trekkes inn i stormaktskonflikter og står i veien for en nødvendig realitetsorientering i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk», heter det i programmet som SV gikk til valg på i høstens stortingsvalg.

Lysbakken er tydelig på at dette standpunktet ligger fast – inntil videre.

– Det er bare landsmøtet i SV som eventuelt kan endre det. Så har jo ikke SV sin politikk vært at vi skal melde oss ut av Nato over natten, uten noe alternativ. Vårt alternativ har vært en nordisk forsvarsallianse, sier han.

Solidaritet med Ukraina

I helgen var Lysbakken innom årsmøtene til lokallagene i både Trøndelag og Oslo. Han opplever at SV-folk først og fremst er sterkt engasjert i solidaritetsarbeidet med Ukraina.

– Det er det vi skal bruke mest krefter på nå. Vår egen debatt om Nato haster ikke på samme måte. Jeg tror det er stor enighet om rekkefølgen på dette, sier han.

Les også: Ut mot Rødt og SVs Nato-standpunkt: – Helt ufattelig

Leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, sier at årsmøtet er rystet over situasjonen i Ukraina.

– Vi er tydelige på at det viktigste nå er å vise solidaritet med Ukraina. Samtidig har det vært viktig å diskutere hvordan vår sikkerhets- og alliansepolitikk står seg i lys av situasjonen i Europa nå, sier hun.

Tonet ned

Uttalelsen som ble vedtatt i Oslo søndag, slår fast at spørsmålet om norsk Nato-medlemskap må vurderes på nytt.

Redaksjonskomiteen foreslo egentlig å gå enda lenger, og ville vedta at Norge burde forbli i Nato inntil videre. Men dette ble nedstemt:

«Oslo SV mener at det beste ville være en ny forsvarsallianse uten stormakter, men så lenge dette ikke er realistisk i overskuelig framtid, er medlemskap i Nato den mest troverdige garantien for norsk sikkerhet», het det i den uttalelsen, som altså ble vraket.

– Årsmøtet har ikke konkludert i spørsmålet om Nato-medlemskap, det er det landsmøtet som må gjøre, understreker Holmås.

(©NTB)