Rigmor Aasrud (Ap) og Audun Lysbakken (SV) satt begge i regjering da EUs trygderegler ble en del av norsk lov i 2012. EU-reglene skulle bety at det ble lov å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger selv om mottakeren oppholdt seg midlertidig i et annet EU-land.

– Sånn som jeg har forstått det, ble den forordningen tatt inn i norsk rett på helt vanlig måte. Så får granskingen vise om det ble gjort riktig. Var det feil, må vi selvsagt ta medansvar for det, sa Aasrud.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: SV og Lysbakkens egen statsråd innførte regelen som fengsler folk på feil grunnlag

Som barne- og likestillingsminister mottok Lysbakken i 2011 en utredning fra Brochmann-utvalget der eksport av trygdeytelser innenfor EU var et sentralt tema. Dette ble de to opposisjonspolitikerne konfrontert med på NRKs Debatten torsdag kveld.

Lysbakken sier det er viktig å finne ut hvor feilen stammer fra.

– Jeg er ikke i stand til nå å svare på hvor denne feilen oppsto, sa han.