Både SV og Rødt truer med mistillit mot dagens arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter NAV-skandalen, der trygdemottakere har blitt fengslet fordi de tok med seg trygdeytelsene på reiser i EØS.

- Vi kommer til å følge opp statsråd Anniken Hauglie og utelukker ikke mistillit, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, mens SV-leder Audun Lysbakken kaller saken en «katastrofe».

De to politikerne på venstresiden har rett i at saken er en juridisk skandale, men de har åpenbart glemt hvem som har ansvaret.

Den feilaktige regeltolkningen ble nemlig innført av den rødgrønne regjeringen i 2012 - med daværende statsråd Hanne Bjurstrøm som ansvarlig.

Den rødgrønne regjeringen til Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg satt fra oktober 2005 til de tapte valget i oktober 2013. I denne perioden hadde Arbeiderpartiet seks ulike statsråder i Arbeidsdepartementet, men juristen Hanne Bjurstrøm satt fra 21. desember 2009 til 21. september 2012, og det var da feilen skjedde.

I denne perioden var Audun Lysbakken først nestleder og så leder i SV, og garantist for det rødgrønne flertallet. Lysbakken satt selv som statsråd i denne regjeringen sammen med Hanne Bjurstrøm frem til han måtte trekke seg i mars 2012 etter å ha delt ut flere hundre tusen kroner organisasjoner ledet av en kamerat og SVs ungdomsorganisasjon.

Daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er ikke bare utdannet jurist, hun har vært dommer i Arbeidsretten, har jobbet i Europarådet, Justisdepartementet og hos Regjeringsadvokaten. Og det var altså mens hun var arbeidsminister at forskriften om å implementere EØS-avtalens trygdeforordning ble formalisert i juni 2012.

Den feilaktige regeltolkningen ble så videreført av hennes etterfølger, nåværende stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt, til regjeringen gikk av 16 måneder senere.

Selv om også etterfølgende statsråder er formelt ansvarlig, så er det helt urimelig å rette kritikken mot dem fordi de ikke gikk tilbake og vurderte den vedtatte lovteksten på nytt mange år senere.

At minst 36 personer har fått fengselsstraff som følge av en feil lovanvendelse, er selvsagt en skandale som både NAV, departementet, domstolene og statsrådene har ansvar for.

Det gjenstår likevel å se hvor mange som har blitt fengslet mens de opptrådte i god tro, eller om de trosset NAVs praktisering av regelverket uten å vite at de egentlig hadde rett.

Det er sikkert flere som vurderer erstatningssøksmål etter at saken ble lagt frem av NAV.

Embed

Det som nå bør skje er at man vender alle steiner for å finne ut hvordan dette kunne skje under en erfaren jurist som Hanne Bjurstrøm, og siden bli videreført i mange år får det ble oppdaget.

Å legge all skyld på dagens statsråd som «arvet» feilen fra forgjengerne er ikke bare lettvint, men et forsøk på å vri seg unna sin del av ansvaret.

PS! Hva mener du? Skriv et leserinnlegg!