500 - Internal Server Error

[]
Gå til sidens hovedinnhold

SV vil bremse oljetempoet

SV med bredside mot regjeringspartner

– Lavere utvinningstempo gir oss en dobbeleffekt. Vi skåner sårbare havområder mot oljeutvinning. Samtidig er det sunt norsk økonomi, sier stortingsrepresentant Alf Holmelid (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– SV ønsker en ny vekststrategi for å skape nye arbeidsplasser i Norge, samtidig som vi blir mindre oljeavhengig. Dette blir en viktig valgkampsak for oss neste år, sier Holmelid.

– Det er galt å forsere oljeutvinningen i nord. Her dreier det seg om sårbare gyteområder for fisk. Jeg reagerer spesielt på at oljeminister Ola Borten Moe har signalisert at han vil åpne områder langt inn i Polhavet, sier SV-representanten.

Mange milliarder
Statistisk sentralbyrå anslår at det i år vil bli investert 172 milliarder kroner i olje- og gasssektoren.

Holmelid mener aktiviteten i oljeindustrien er så høy at det beslaglegger kompetanse, arbeidskraft og investeringer som trengs i fastlandsindustrien.

Holmelid frykter at det høye aktivitetsnivået på norsk sokkel gjør Norge til «Kuwait-økonomi».

– Å senke utvinningstempoet vil være bra for en oppblåst oljeøkonomi som presser opp prisene for all norsk industri. SV vil at det skal lages en plan som forteller hvordan Norge skal bli mindre oljeavhengig og det øvrige næringslivet skal styrkes, sier han.

Sunt næringsliv
Holmelid er medlem av SVs programkomité og vil der prioritere en politikk for et variert og bærekraftig næringsliv.

– Norge er rikt på fornybare ressurser, har stolte industritradisjoner og kompetanse som gir oss gode muligheter til å utvikle nye vekstnæringer, for eksempel innen miljøteknologi, helseteknologi eller fiskeriprodukter. SV skal lede han i debatten om et sunt og framtidsretta næringsliv i Norge, sier stortingsrepresentanten fra Vest-Agder.

Flere forslag
Her er noen av forslagene som Alf Holmelid vil kjempe for:

* Styrke kapitaltilgangen for norsk næringsliv og øke støtten teknologiutvikling gjennom bedre støtteordningene til pilot- og demonstrasjonsanlegg.

* Offentlig sektor skal øke egen etterspørsel etter miljøteknologi og helseteknologi, for eksempel gjennom innkjøp av miljøvennlige transportløsninger, energieffektive løsninger i offentlige bygg eller ny hjelpemidler i helsevesenet og eldreomsorge

* Styrke grunnforskningen og øke de samlede bevilgningene til forskning.

* Etablere ordninger for tidligkapital til gründere kombinert med styrket satsing på inkubatorer med kvalifisert rådgivning.

* Redusere oljeutvinningstempoet og verne sårbare havområder. (ANB)

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot